Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 15, blz. 757-790 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Derde deel Inhoudende de beschrijvinge van de Wortelen diemen in de medicijnen ghebruyckt, van de Purgerende cruyden, van de Climmen, Winden ende Klockskens, ende oock van allerhande vergiftigh oft hinderlijck ghewas, ende van de Varen, Mosschen ende Campernoellien / Vijftienste Boeck Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien

Pagina
(1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

758

Bladzijde 758

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Athyrium filix-femina (of Pteridium aquilinum)

varen, wijfjes- (of adelaarsvaren)

Varen Wijfken

Filix femina

Feuchiere femelle, Filix foemina, Groszfarnkraut, Varen wijfken, Waldtfarn weiblin
758  

Dryopteris filix-mas

varen, mannetjes-

Varen Manneken

Filix mas

Feuchiere masle, Filix mas, Varen manneken, Waldtfarn mennle

759

Bladzijde 759

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Osmunda regalis

varen, konings-

Varen (Groot oft Wildt), Varen (Water-) Filix palustris Feuchiere aquatique, Filicastrum, Filiquastrum, Filix aquatica, Lunaria maior, Osmonde, Osmunda, Sinte Christoffels cruyt, Varen (Water-), Varen (wildt)
761

Bladzijde 761

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Polypodium vulgare subsp. prionodes

varen, gewone eik-

Varen (Boom-) dat groot wordt

Polypodium maius

Baumfarn, Boomvaren, Dropffwurtz, Engelsusz, Eyckenvaren, Filicula, Polypode, Polypodium

761   Polypodium vulgare subsp. vulgare varen, gewone eik- Varen (Boom-) dat kleyn blijft Polypodium minus Baumfarn, Boomvaren, Dropffwurtz, Engelsusz, Eyckenvaren, Filicula, Polypode, Polypodium

762

Bladzijde 762

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Currania dryopteris

varen, gebogen beuk-

Varen (Wit Eycken-)

Dryopteris candida

Adianthum, Dryopteris blanche, Dryopteris candida, Filix querna, Varen (wit Eycken-)

763

Bladzijde 763

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Asplenium adiantum-nigrum

zwartsteel

Varen (Swart Eycken-)

Dryopteris nigra

Adianthum, Dryopteris nigra, Dryopteris noire, Filix querna, Varen (swert Eycken-)

763

 

Asplenium scolopendrium

varen, tong-

Hertstonghe

Phyllitis

Hertstonghe, Hirszung, Langue de cerf, Lingua cervina, Phyllitis, Scolopendria, Steenhertstonghe

764

Bladzijde 764

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Asplenium scolopendrium var. varen, tong- Hertstonghe met ghesneden bladeren Phyllitis laciniata  

764

 

Asplenium hemionitis

streepvaren

Hemionitis (Ghemeyne)

Hemionitis

Hemionitis, Mula herba, Splenium
765

Bladzijde 765

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Hemionitis (Vremde) Hemionitis peregrina  

765

 

Ceterach officinarum

varen, schub-

Miltcruydt, Varen (Steen-)

Asplenium

Asplenium, Asplenum, Ceterach, Miltzkraut, Scolopendrie vraye, Steenvaren, Steinfarn

766

Bladzijde 766

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Blechnum spicant

dubbelloof

Varen (Gracht-)

Lonchitis aspera

Asplenium magnum, Asplenium sylvestre, Calabrina, Grachtvaren, Lonchitis aspera, Longina, Miltzkraut (grosz), Spicant

767

Bladzijde 767

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Adiantum capillus-veneris

Venushaar

Capillus Veneris (Oprechten), Vrouwenhayr [Adiantum (Swart)]

Adiantum

Adianthum, Callitrichum, Capillaris, Capillus Veneris, Cheveux de Venus, Cincinalis, Crinita, Frauwenhar, Polytrichum, Supercilium terrae, Terrae capillus, Vrauwenhayr, Vrouwenhayr

768

Bladzijde 768

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Asplenium ruta-muraria

varen, muur-

Ruyte (Steen-) [Adiantum (Wit)]

Ruta muraria

Adiantum, Capillus Veneris, Maurrauten, Rue de mur, Ruta muraria, Ruyte (Steen-), Salvia vita, Steenruyte, Steinrauten

769

Bladzijde 769

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Asplenium trichomanes

varen, steenbreek-

Wederdoot

Trichomanes

Abthon, Fidicula capillaris, Polytrichon des Boutiques, Steinbrech (roter), Trichomanes, Wederdoot, Widertodt

770

Bladzijde 770

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Usnea barbata (Usnea sp.)

baardmos

Mosch (Boom-)

Muscus arboreus

Mosch, Mosz, Mousse, Muscus, Usnea

771

Bladzijde 771

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hypnum loreum (?)   Mosch (Eerdt- oft Water-) Muscus palustris  
771  

Lycopodium clavatum

wolfsklauw, grote

Mosch (Grooten Eerdt-), Wolfsklauwen

Muscus terrestris sive Lycopodium

Beerlap, Griffes de loup, Gurtelkraut, Harschar, Lycopodion, Lycopodium, Patte de loup, Pes lupi, Pied de loup, Seilkraut, Spica celtica, Teuffelsclauwen, Wincruyt, Wyncruyt, Wolfsclauwen

772

Bladzijde 772

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Selaginella helvetica   Mosch (Eersten Kleynen Eerdt-) Muscus terrestris minor  
772   Selaginella denticulata   Mosch (Tweeden Kleynen Eerdt-) Muscus terrestris minor alter  
773

Bladzijde 773

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Marchantia polymorpha

levermos, steen-

Levercruydt (Steen-)

Lichen

Brunnenleberkraut, Hepatica, Hepatique, Levercruyt, Lichen, Steenlevercruyt, Steinleberkraut

774

Bladzijde 774

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sticta pulmonaria

 

Longhencruydt

Pulmonaria

Herbe aux poulmons, Longhencruyt, Lungenkraut, Pulmonaria

774  

Drosera rotundifolia

zonnedauw, ronde

Loopighcruydt, Sondauw

Ros solis

Loopich cruyt, Ros solis, Rousée de Soleil, Sindauw, Sondauw

775

Bladzijde 775

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Polytrichum commune
haarmos, gewoon

Wederdoot (Gulden)

Muscus capillaris

Jungfrauhar, Polytrichon Apulei, Polytrichon doré (grand et petit), Wederdoot (gulden), Widdertodt (gulden)

    Mnium hygrometricum (?)   Wederdoot (Gulden) [leegher ende in alles kleyner] Muscus capillaris minor ac humilior  
776

Bladzijde 776

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Stypocaulon scoparium wier, bruin- Zeemosch (Eerten) Muscus marinus primus  
776   Cladostephus spongiosus f. verticillatus wier, wijd pijpenrager- Zeemosch (Tweeden) Muscus marinus secundus  
777

Bladzijde 777

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ceranium (?) wier, hoorntjes- Zeemosch (Derden) Muscus marinus tertius  

777

 

Corallina officinalis

wier, koraal-

Coraelcruydt, Zeemosch (Coraels-gewijse)

Corallina

Coraelcruyt, Corallina, Coralline, Herbe de coral, Mousse de mer, Muscus marinus, Soldanella, Zeemosch

778 *

Bladzijde 778

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Jania rubens wier, fijn koraal- Muscus coralloïdes (Muscus coralloides)  
778   Halimeda tuna wier, cactus- (snoerkalkwier) Corallina met breede bladeren, Levercruydt (Zee-), Opuntia (Lichen marinus)  
778  

Ulva lactuca

sla, zee-

Zeemosch (Groen) met breede bladeren

Muscus marinus latifolius

Alga Dioscoridis, Fucus Dioscoridis, Muscus marinus Theophrasti, Mousse marine à larges fueilles, Zeemosch

779

Bladzijde 779

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Zeemosch (Groen) met smalle bladeren Muscus marinus virens tenuifolius  
779 * niet herkend   Fucus met breede bladeren (Prasus, Zoster)  
779 * niet herkend   Fucus met smalle bladeren (Fucus capillaceo folio)  
779 * niet herkend   Fucus van Candien (Fucus Creticus)  
779 * niet herkend   Fucus met Grasbladeren (Fucus folio graminis)  
781

Bladzijde 781

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Fucus spiralis zee-eik, kleine Fucus (Eersten Zee-), Wier(t) (Eersten), Zee-Eycke Fucus marinus primus  
781   Himanthalia elongata wier, riem- Fucus (Tweeden Zee-), Wier(t) (Tweeden) Fucus marinus secundus  
781   Ascophyllum nodosum wier, knots- Fucus (Derden Zee-), Wier(t) (Derden) Fucus marinus tertius  
782

Bladzijde 782

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Halidrys siliquosa wier, hauw- Fucus (Vierden Zee-), Wier(t) (Vierden) Fucus marinus quartus  
783

Bladzijde 783

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Clitocybe sp. (?)
Lactarius sp. (?)
zwam, trechter-
zwam, melk-
Campernoelien (Spaede), Duyvels-broot van den herfst Fungi autumnales  
783   Morchella esculenta morielje, gewone Campernoelien (Vroege), Duyvels-broot van de lente Fungi praecoces  
784

Bladzijde 784

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Marasmius (?) (oreades of scorodonium)
Collybia (?) (confluens of perronata)
zwam, weidekring- of knoflooktaailing, kale
collybia, bundel- of scherpe
Campernoelien (Doodelijcke), Duyvels-broot (Vergiftigh)
[afbeelding rechts]
Fungi venenosi  
784   Coprinus micaeus inktzwam, glimmer- Campernoelien (Doodelijcke), Duyvels-broot (Vergiftigh)
[afbeelding links]
Fungi venenosi  
785

Bladzijde 785

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Phallus hadriani stinkzwam, reukloze  (duinstinkzwam) Duyvels eyeren, Toovenaers eyeren, Ungers eyeren, Zee-Campernoelie Fungus marinus  
787

Bladzijde 787

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Bovista nigrescens (of Bovista plumbea) bovist, zwartwordende of loodgrijze Campernoelien (Ronde), Wolfsveest Fungus orbicularis  
787   Clathrus ruber stinkzwam, tralie- Campernoelie (Koraels-ghewijs ghetraelliede) (Fungus coralloides cancellatus)  
787   Calvatia excipuliformis stuifzwam, plooivoet- Campernoelie (Halfronde oft Platronde Swarte) Fungus semiorbicularis  
788

Bladzijde 788

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lariciformes officinalis zwam, lariks- of lorken- Agaricus Agaricus Agaric, Agaricum, Agaricus, Medicina familiae
790

Bladzijde 790

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tuber aestivum truffel, zomer- Eerdtbuylen, Eerdtknobbelen Tubera