Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 16, blz. 791-825 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vierde deel Inhoudende de beschrijvinghe van 't Koren ende Graen, Pluck-vruchten ende Hauw-vruchten; ende oock van de cruyden die in vochtighe ende waterachtighe plaetsen, oft oock in 't water selve wassen, ende van meer andere dierghelijck ghewas / Sestienste Boeck Van de gheslachten van Koren oft Graen

Pagina (1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554/1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

792

Bladzijde 792

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Triticum aestivum 1

tarwe

Terwe

Triticum [489]

Blé, Blé de mars, Froment, Robus, Setanium, Siligo, Strygis, Terwe, Triticum, Triticum Trimestre, Weyssen, Weytzen, Zoomerterwe

794

Bladzijde 794

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Triticum turgidum

tarwe, Engelse

Terwe (Roomsche)

Triticum typhinum [490]

Meteil, Terwe (Roomsche), Typha, Typha cerealis, Weyssen (Welsche)

795 *

Bladzijde 795

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Triticum aestivum 2 brood (van tarwe) Broodt van Terwe ghemaeckt Panis ex Tritico [491]  
797 *

Bladzijde 797

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Triticum spelta 1

spelt

Spelte

Zea [492]

Dinckelkorn, Espeautre, Semen, Spelta, Spelte, Speltz, Zea

798

Bladzijde 798

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Triticum monococcum

eenkoorn

Eenkoren

Monococcon [493]

Blicken, Briza, Eencoren, Einkorn, Froment rouge, Frumentum loculare, Locar, Sant Peterskorn

799

Bladzijde 799

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Triticum dicoccon

emmer

Amelkoren

Amyleum frumentum [494]

Amelcoren, Ammelkorn, Arinca, Olyra

800 *

Bladzijde 800

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hordeum zeocriton   Rijs (Duytsch) Oriza Germanica [494]  
800  

Hordeum vulgare var. nudum

gerst

Keerensaedt Zeopyrum [495]

D(r)inkelkern, Gymnocrithon, Keerensaet, Kern, Kernsamen, Orge mondé, Zeopyron

801 *

Bladzijde 801

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Olyra ende Typha uyt de ouden schrijvers Olyra (Arinca) & Typha [495]  
802 *

Bladzijde 802

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Triticum spelta 2 spelt (gepeld) Gort (uyt Spelte ghemaeckt) Far [496]  
802 * Triticum spelta 3 spelt (gepeld en gebroken) Chondrus ende Halica (uyt Spelte ghemaeckt) Chondrus & Halica [497]  
804 *

Bladzijde 804

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Tragus (uyt Olyra ghemaeckt) Tragus [498]  
804 * Triticum aestivum 3 meel (van tarwe) Ameldonck, Stijfsel Amylum [498]  
805 *

Bladzijde 805

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Triticum spelta 4 en andere granen meelpap (speltmeel met water of bier) Athera (Meelpappe) Athera [498]  
805 * Triticum aestivum 4 meelpap (tarwemeel met water) Gluten (Cleefpappe) Gluten [498]  
805 * Triticum sp. meelpap (meel met water) Puls (Meelpappe) Puls [498]  
805 * Triticum aestivum 5 meelpap (tarwemeel met melk) Meelmoes, Melckmoes Puls [498]  
806

Bladzijde 806

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Secale cereale

rogge

Rogghe

Rogga sive Secale [499]

Asia, Farrago, Rocken, Rogghe, Secale, Segala, Seigle

808

Bladzijde 808

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hordeum hexastichon

gerst

Gerste (Winter-) Hordeum [501]

Gerst (grosz), Gerst (Winter-), Hordeum cantherinum, Hordeum polystichum, Orge (grosse)

808   Hordeum polystichon gerst Gerste (Winter-) Hordeum [501]

Gerst (grosz), Gerst (Winter-), Hordeum cantherinum, Hordeum polystichum, Orge (grosse)

808  

Hordeum distichon

gerst, Chevalier-

Gerste (Somer-) Hordeum distichon [501]

Gerst (Fuder-), Gerst (Zoomer-), Hordeum dystichum, Hordeum Galatinum, Orge (petite)

810 *

Bladzijde 810

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hordeum sp. 1 gort (gepelde gerst) Gerste (Ghepelde) Ptisana [502]  
811 *

Bladzijde 811

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hordeum sp. 2 gerstemeel Polenta (Meel van gherooste Gherste) Polenta [502]  
812 *

Bladzijde 812

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hordeum sp. 3 gerstemeel (aangelengd en geroerd) Maza (Polenta met water, wijn, olie oft honigh ghemenght) Maza [503]  
812 * Hordeum sp. 4 en andere granen meel (grof gemalen) Crimnon Crimnon [503]  
812 * Hordeum sp. 5 mout (weken en laten kiemen van gerst) Mout Maltum [503]  
813 *

Bladzijde 813

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hordeum sp. 6 bier (mout en hopbellen) Bier Bera sive Cervisia [504]  
816

Bladzijde 816

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Panicum miliaceum

gierst, pluim-

Hirs, Milie Milium [506] Hirs, Hirsen, Mil, Milie, Milium, Millet
817

Bladzijde 817

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Coix lacrima-jobi Jobstranen Jobstraenen (Sint) Lacryma Iobi [506]  
817   Setaria viridis naaldaar, groene Panickkoren Panicum [507] Fench, Fenich, Heydelpfenich, Melica, Panic, Panickoren, Panicum
818

Bladzijde 818

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Setaria italica

gierst, tros-

Panickkoren (Indiaensch)

Panicum Indicum [507]

 

819

Bladzijde 819

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sorghum bicolor

koren, kaffer- (sorghum, sorgo)

Sorghsaedt

Melica sive Sorghum [508]

Panic d'Inde, Sorghi, Sorgsaet, Sorgsamen

819 * niet herkend   Sorghsaedt (Wit) Melica candida [508]  
820

Bladzijde 820

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Oryza sativa rijst Rijs Oriza (Oryza) [509]  
821

Bladzijde 821

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Zea mays

maïs

Koren (Torcksch-)

Frumentum Turcicum [509]

Blé de Turquie, Blé Sarrazin, Frumentum Asiaticum, Frumentum Turcicum, Milium Indicum, Torcksch coren, Turcken korn

822

Bladzijde 822

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Phalaris canariensis

kanariezaad

Canariesaedt Phalaris [510] Grain d'Espaigne, Grain de Canare, Phalaris, Saet van Canarien, Spaensch saet

823

Bladzijde 823

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Avena sativa

haver (gekweekte)

Haver

Avena [511]

Avena, Avoyne, Habern, Haver

823   Avena nuda haver, naakte Haver (Naeckte) Avena nuda [511]  
824

Bladzijde 824

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Fagopyrum esculentum

boekweit

Bockwey(dt), Bueckenweydt

Fegopyron [512]

Bockweydt, Dragée aux chevaux, Fagotriticum, Heydenkorn, Tragotrophon