Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 17, blz. 826-859 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vierde deel Inhoudende de beschrijvinghe van 't Koren ende Graen, Pluck-vruchten ende Hauw-vruchten; ende oock van de cruyden die in vochtighe ende waterachtighe plaetsen, oft oock in 't water selve wassen, ende van meer andere dierghelijck ghewas / Seventienste Boeck Van de Hauw-vruchten

Pagina (1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554/1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

826

Bladzijde 826

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vicia faba

boon, tuin-

Boonen (Ghemeyne Tamme oft Groote)

Bona maior sive Phaselus maior [513]

Bonen, Boonen (groote), Fabae, Faseli, Feve, Feve commune, Phaselus maior, Phaselus sativus maior, Phasioli

829 *

Bladzijde 829

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vicia faba var. equina

boon, paarden-

Boonen (Peeters), Boonkens (Kleyne oft Zeeusche)

Bona minor sive Faselus minor [515]

Bonen, Boonkens (Zeeusche), Fabae, Faseli, Faseli minores, Feve, Feve (petite), Peerdeboonkens, Phasioli

830

Bladzijde 830

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vicia narbonensis

 

Boonkens (Swarte oft Wilde)

Bona silvestris sive Bona nigra [516]

Bonen, Boonen (swerte), Boonen (wilde), Cyamos, Faba, Fabae, Faseli, Faselus niger, Faselus sylvestris, Feve, Feve noire, Feve sauvage, Moorkens, Phaselus sylvestris, Phasioli

830 * niet herkend   Faba uyt Theophrastus Faba Graeca [516]  
832 *

Bladzijde 832

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Boone (Egyptische) Faba Aegyptia [518]  
833

Bladzijde 833

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Phaseolus vulgaris

boon

Boonkens (Roomsche oft Turksche) Dolichus sive Phaseolus [519] Bonen (Welsch), Boonen (Roomsche), Dolichus, Faseolus, Lobi, Lubia, Phaseoles, Phaseolus, Siliquae, Smilax hortensis
833 * niet herkend   Boonkens (Vremde) Phaseolus peregrinus [519]  
836

Bladzijde 836

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pisum sativum subsp. sativum convar. medullare

erwt (groene erwt)

Erwten (Groote oft Roomsche), Erwten (Stock-)

Pisum maius [520]

Ervilia, Erweyssen, Erwten, Erwten (groote), Erwten (Roomsche), Erwten (Stock-), Ochros, Pisareli, Pisum, Pois, Pois moyens et petits, Pois ramiers, Roviglione

837

Bladzijde 837

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pisum sativum subsp. sativum convar. sativum erwt (ronde erwt) Erwten (Ghemeyne oft Kleyne) Pisum minus [521] Ervilia, Erweyssen, Erwten, Erwten (groote), Erwten (Roomsche), Erwten (Stock-), Ochros, Pisareli, Pisum, Pois, Pois moyens et petits, Pois ramiers, Roviglione
838

Bladzijde 838

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lathyrus sativus

lathyrus, zaai-

Erwten (Groote Platte)

Lathyrus sive Cicercula [522]

Cicercula, Erwten (platte), Lathyrus

838  

Lathyrus ochrus

 

Erwten (Wilde)

Ervilia silvestris [522]

Ervilia sylvestris, Pois sauvages

839

Bladzijde 839

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lathyrus cicera

lathyrus, keker-

Erwten (Kleyne Platte)

Aracus sive Cicera [523]

Aracus, Cicera

840

Bladzijde 840

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lathyrus sylvestris

lathyrus, bos-

Lathyrus (Wilden)

Lathyrus silvestris [523]

Lathyrus sylvestris

841

Bladzijde 841

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vicia ervilia

erve

Ciceren (Tamme oft Ronde)

Mochus sive Cicer sativum [524]

Cicer ervillum, Cicer sativum, Ciceren (tamme), Columbinum, Orobiaeon, Pois cice cultivé, Venereum

842

Bladzijde 842

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cicer arietinum

keker(erwt)

Ciceren (Ghehoeckte oft Kantighe)

Cicer arietinum [525]

Cice de belier, Cicer, Cicer Arietinum, Ciceren, Pois cice de belier, Zyfern, Zyfern erweyssen

842 * niet herkend   Ciceren (Tweede Wilde) Cicer silvestre alterum [526] Cicer sylvestre, Ciceren (wilde), Cices sauvages

843

Bladzijde 843

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Astragalus cicer

erwt, berg-

Ciceren (Eerste Wilde)

Cicer silvestre primum [525]

Cicer sylvestre, Ciceren (wilde), Cices sauvages

843   Ononis rotundifolia   Ciceren (Derde Wilde) Cicer silvestre tertium [525] Cicer sylvestre, Ciceren (wilde), Cices sauvages
844

Bladzijde 844

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lens culinaris

linze

Linsen (Ghemeyne)

Lens [526]

Lens, Lenticula, Lentille, Linsen

844   Lens culinaris var. linze Linsen (Kleyne) Lens minor [526] Lens, Lenticula, Lentille, Linsen
845 *

Bladzijde 845

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Ervum uyt de oude schrijvers Ervum [527]  
847

Bladzijde 847

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lathyrus nissolia

lathyrus, gras-

Erven (Wilde), Liefdencruyt

Ervum silvestre [529]

Catanance, Ers, Erven, Ervum, Orobus

848

Bladzijde 848

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lupinus albus

lupine, witte

Lupinen (Tamme), Vijghboonen

Lupinus sativus [529]

Feigbonen, Lupin, Lupin cultivé, Lupine (tamme), Lupinen, Lupinus, Lupinus sativus, Vychbonen

849

Bladzijde 849

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lupinus luteus

lupine, gele

Lupinen (Wilde) (geel)

Lupinus silvestris (luteus) [530]

Feigbonen, Lupin, Lupin sauvage à fleurs iaulnes, Lupine (wilde), Lupinen, Lupinus, Lupinus sylvestris, Vychbonen

849  

Lupinus polyphyllus (?)

lupine, vaste

Lupinen (Wilde) (blaeuw, peers)

Lupinus silvestris purpureus [530]

Feigbonen, Lupin, Lupinen, Lupins sauvages à fleurs bleues et rouges, Lupinus, Vychbonen

850

Bladzijde 850

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vicia sativa subsp. sativa

wikke, voeder-

Vitsen

Vicia [531]

Osmundi, Vesce, Vicia, Vitsen, Wicken

851

Bladzijde 851

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sesamum indicum sesamzaad Sesamum Sesamum [531]  

852

Bladzijde 852

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Camelina sativa

huttentut

Cameline

Camelina sive Myagrion [532]

Cameline, Camemine, Flachsdotter, Leindotter, Linum triticeum, Melampyrum, Myagrum [Clu. 337]

853

Bladzijde 853

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Linum usitatissimum

vlas (gekweekt)

Vlascruydt (Tam)

Linum sativum [533]

Flachsz, Lin, Linum,Vlas

855

Bladzijde 855

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Linum maritimum vlas, zee- Vlascruydt (Eerste Wildt oft Geel), Vlasch (Zee-) Linum silvestre primum [534]  
855 * niet herkend   Vlascruydt (Tweede Wildt) Linum silvestre alterum [534]  
855 * niet herkend   Vlascruydt (Derde Wildt) Linum silvestre tertium [534]  
855 * niet herkend   Vlascruydt (Vierde Wildt) (Linum silvestre quartum)  

856

Bladzijde 856

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cannabis sativa

hennep

Kemp, Kennep

Cannabis [535]

Cannabis mas et foemina, Chanvre masle et femelle, Cheneve, Chennevis, Hanff (zamer), Kemp

857

Bladzijde 857

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Trigonella foenum-graecum

fenegriek

Fenigrieck

Foenum Graecum [536]

Bockshorn, Fenegrec, Fenigrieck, Fenugrec, Foenum Graecum, Kuhorn, Siliqua (Columella)

859

Bladzijde 859

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Spergula arvensis

spurrie, gewone

Spuerie

Spergula [537]

Spergula, Spuerie