Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 18, blz. 860-886 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vierde deel Inhoudende de beschrijvinghe van 't Koren ende Graen, Pluck-vruchten ende Hauw-vruchten; ende oock van de cruyden die in vochtighe ende waterachtighe plaetsen, oft oock in 't water selve wassen, ende van meer andere dierghelijck ghewas / Achtienste Boeck Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten

Pagina (1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554/1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

860

Bladzijde 860

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lolium temulentum

dolik

Dolick

Lolium [538]

Gasse, Lolium, Yvraye, Zizania

861

Bladzijde 861

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Aegilops geniculata   Aegilops, Festuca Aegilops [539]  
862

Bladzijde 862

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Evene (Ghebaerde) Festuca prior [539]  
862   Bromus secalinus dreps Dravigh Festuca altera [539] Aegilops, Dorst, Dravick, Festuca
863

Bladzijde 863

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lolium perenne

raaigras, Engels

Dolick (Rooden) Phoenix sive Lolum murinum [540]

Lolium rubrum, Phenix, Phoenix

863   Anisantha sterilis dravik, ijle Bromos, Haver (IJdel) Bromos herba [540] Avena herba, Aveneron, Averon, Bromus, Bromus herba
864

Bladzijde 862

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Polypogon monspeliensis gras, baard- Vossensteert Alopecuros [541]  
864  

Melampyrum arvense

weit, wilde

Peer(d)tsbloemen

Triticum vaccinum [541]

Bled de beuf, Bled de vache, Bled noir, Braunfleischblumen, Kuweissen, Melampyrum, Peertsbloemen, Triticum bovinum, Triticum vaccinum

865

Bladzijde 865

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ustilago (U. avenae, U. hordei, U. tritici) brand

Brandt (Koren-)

Ustilago [542]

Brant, Bruslure, Ustilago

866
 
 

Vicia hirsuta

wikke, ringel-

Krock (Eersten oft Grooten)

Craccae primum genus [542]

Arachus, Crock, Vesce sauvage

866  

Vicia cracca

wikke, vogel-

Krock (Kleynen)

Craccae alterum genus [542]

Arachus, Vesce sauvage (seconde espece de), Vitsen (wilde), Wicken (wilde)

867

Bladzijde 867

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lathyrus vernus (?) lathyrus,voorjaars- Krock met breede bladeren Arachus latifolius [543]  
867   Lathyrus niger (?) lathyrus, zwarte Krock met breede bladeren (Andere soorte) Arachi latifolii species alia [543]  
868

Bladzijde 868

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ornithopus perpusillus

vogelpootje, klein

Voghelvoet Ornithopodium (Avis pes) [544] Ornithopodium, Pied d'oyseau, Polygala de Dioscoride, Voghelvoet
868 * niet herkend   Voghelvoetcruydt (Groot) Ornithopodium maius [544]  
869

Bladzijde 869

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lathyrus aphaca

lathyrus, naakte

Aphaca, Aphace

Aphace [545]

Aphaca, Aphace

870

Bladzijde 870

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Securigera securidaca

 

Bijlkenscruydt (Eerste oft Grootste)

Hedysarum primum [546]

Hedysaron, Pelecinon, Securidaca

870

 

Coronilla coronata (?)

kroonkruid, berg-

Bijlkenscruydt (Tweede oft Kleyn), Securidaca (Kleyn)

Hedysarum alterum [546]

Hedysarum alterum, Securidaca (seconde), Securidaca minor

871

Bladzijde 871

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hippocrepis unisiliquosa   Peerdtsijser Ferrum equinum [546]  

872

Bladzijde 872

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Astragalus glycyphyllos (?) (vgl. Galega officinalis)

hokjespeul, wilde (of galega)

Fenigrieck (Eersten Wilden)

Foenumgraecum silvestre primum [547]

Foenumgraecum silvestre
873

Bladzijde 873

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Medicago polyceratia   Fenegrieck (Tweeden Wilden) Foenumgraecum silvestre alterum [547]  
873  

Galega officinalis (vgl. Astragalus glycyphyllos)

galega

Galega Galega [548]

Foenograecum sylvestre, Galega

874

Bladzijde 874

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Onobrychis viciifolia

esparcette

Onobrychis Onobrychis [548] Onobrychis
875

Bladzijde 875

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hedysarum coronarium hanekop, rode Onobrychis (Andere oft Tweede) Onobrychis altera [549]  
876

Bladzijde 876

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lathyrus tuberosus

aardaker

Eerdtnoten, Muysen met steerten

Terrae glandes [550]

Ackereychel, Chamaebalanus, Eerdtnoten, Erckelen, Erdamandel, Erdfeigen, Erdnusz, Gland de terre, Glandes terrestres, Grund eychel,  Muysen met steerten

877 *

Bladzijde 877

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Astragalus uyt de oude schrijvers Astragalus ex Plinio et aliis [550]  
878

Bladzijde 878

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vicia orobus wikke, heide- Astragaloïdes Astragaloides [551]  

879

Bladzijde 879

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anthyllis vulneraria

wondklaver

Anthyllis met Linsebladeren (Eerste)

Anthyllis Lenti similis [552]

Anthycellon, Anthyllion, Anthyllis (grande), Anthyllis prior, Anthyllon, Glaudiola

879

 

Astragalus glaux

 

Anthyllis met Linsebladeren (Ander)

Anthyllis altera Lenti similis [552]

Alkali, Anthyllis altera, Anthyllis (cleyn), Anthyllis (petite), Borda, Kali

880

Bladzijde 880

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Orobanche minor

klavervreter

Orobanche Limodoron sive Orobanche [552] Ervangina, Leguminum Leo, Limodorum Theophrasti, Orobanche de Dioscorides
881

Bladzijde 881

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lathraea squamaria schubwortel, bleke Anbla(d)t Anblatum [553]  
881  

Neottia nidus-avis

vogelnestje

Voghelsnest Neottia [553] Margendrehen, Nid d'oyseau, Voghelsnest
882

Bladzijde 882

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cuscuta epilinum

warkruid, vlas-
 

Cuscuta, Dodercruydt, Duyvelsnaeygaeren, Schorfte, Sijde op 't Vlas, Viltcruydt, Wranghe (Groote)

Cassytha (maior) [554]

Agoure de lin, Angina lini, Cassytha, Cuscuta, Epilinum, Filtzkraut, Flachszseiden, Goute de lin, Podagra lini, Scorfte, Todtern, Vildtcruyt, Wrange

882  

Cuscuta europaea

warkruid, groot

Wranghe (Groote) Cassytha (maior) [554]

Epibryon

883 *

Bladzijde 883

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cuscuta (Cuscuta epithymum e.a.)

warkruid (klein warkruid e.a.)

Schorfte (Kleyne), Wranghe (Kleyne)

Cassytha minor [554]

Epabsinthion, Eperingium, Epibaton, Epichamaedrys, Epigeniston, Epithymus, Epitithymalos, Epithymbrum

884

Bladzijde 884

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rhinanthus angustifolius

ratelaar, grote

Hanecammekens, Ratelen (Geele)

Crista galli [556]

Creste de coq, Crista galli, Crista gallinacea, Hanekammekens, Ratelen (geel & witte), Rodel (geel)

885

Bladzijde 885

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pedicularis palustris

kartelblad, moeras-

Ratelen (Roode) Fistularia [556] Alectorolophos, Crista, Fistularia, Herbe aux pouds, Leuszkraut (braun), Pedicularis, Phthirion, Ratelen (roode), Rodel, Rodel (braun)
886

Bladzijde 886

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tribulus terrestris waternoot, kleine (aardangel) Angel (Eerdt-), Minckijser (Eerdt-), Voetangel (Eerdt-) Tribulus terrestris [557]