Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 19, blz. 887-921 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vierde deel Inhoudende de beschrijvinghe van 't Koren ende Graen, Pluck-vruchten ende Hauw-vruchten; ende oock van de cruyden die in vochtighe ende waterachtighe plaetsen, oft oock in 't water selve wassen, ende van meer andere dierghelijck ghewas / Neghentienste Boeck Van de soorten van Gras ende Klaveren

Pagina (1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554/1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

887

Bladzijde 887

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Elytrigia repens kweek Gras (Hondts-), Gras (Ledt- oft Lidt-), Peen, Peien, Peyen Gramen [558] Agrostis, Dent au chien, Grame, Gramen, Knoopgras, Ledtgras, Peen, Quecke (chiendent)
887 * niet herkend   Gras (Knoop-) (Gramen nodosum)  
889

Bladzijde 889

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Digitaria sanguinalis gras, harig vinger- Gras (Eerste Hemelsdauw-) Gramen Mannae primum [559]  
889   Echinochloa crus-galli hanenpoot Gras (Tweede Hemelsdauw-), Panickkoren (Wildt) Gramen Mannae alterum [559]  
890

Bladzijde 890

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Poa pratensis gras, veldbeemd- Gras (Eerst oft Ghemeyn Beemdt-) Gramen pratense primum [560]  
890   Poa trivialis gras, ruw beemd- Gras (Tweede oft Kleyn Beemdt-) Gramen pratense secundum [560]  
891

Bladzijde 891

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Apera spica-venti (?) windhalm, grote Ackerwindthalme, Gras (Derde Beemdt-) Gramen pratense tertium [561]  
891   Milium effusum (?) gras, bosgierst- Gras (Vierde Beemdt-, oft Hirs- oft Saedt-) Gramen pratense quartum [561]  
891   niet herkend   Gras (Vijfde Beemdt-, oft Pip- oft Sorghsaedt-) Gramen pratense quintum [561]  
891   Eragrostis minor gras, klein liefde- Gras (Seste Beemdt-) Gramen pratense sextum [561]  
892

Bladzijde 892

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Phleum pratense subsp. pratense gras, timotee- Gras (Sevenste Beemdt- oft Lischdodde-) Gramen pratense septimum [562]  
892   Eriophorum angustifolium veenpluis Gras (Matten- oft Wolle-) Gramen eriophoron [562]  
892 * niet herkend   Biesegrasken, Bies(en)gras (Gramen iunceum) [562]  
895

Bladzijde 895

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Stellaria holostea

muur, grote

Gras (Ooghentroost-)

Gramen leucanthemum [563]

Augentroost gras, Crataeogonum, Crataeogonum forte, Crataeonum, Crataeus, Ooghentroostgras

896

Bladzijde 896

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Armeria maritima

gras, Engels

Gras met veele bloemen (Kleyn)

Gramen polyanthemum minus [564]

Moly bastard, Pseudomoly

896   niet herkend   Gras met veele bloemen (Groot) Gramen polyanthemum maius [564]  
897

Bladzijde 897

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Parnassia palustris

parnassia

Gras van Parnaso Gramen Parnasium [564] Gramen Parnasi, Gramen Parnasium, Gramen de Parnasus, Gras van Parnasus
898

Bladzijde 898

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Trifolium pratense

klaver, rode

Claveren (Beemdt- oft Ghemeyne)

Trifolium pratense [565]

Claveren (ghemeyn), Fleyschblum, Klee (Wisen-), Treffle de prés, Trifolium pratense, Triolet

899

Bladzijde 899

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Medicago polymorpha ????

rupsklaver, ruige

Klaveren (Groote)

899

Anthyllis, Glaux, Medica, Oxytriphyllon, Polygala

899  

Bituminaria bituminosa

klaver, pek-

Claveren (Groote),  Klaveren (Sterckrieckende)

Trifolium bituminosum [566]

Claveren (groote), Trefle bitumineus, Trefle puant, Trefle (vray), Trifolium, Trifolium bituminosum, Trifolium foetidum, Trifolium odoratum

900

Bladzijde 900

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cullen americanum
  Claveren (Indiaensche oft West-Indische) Trifolium ex America [567]  
901 *

Bladzijde 901

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Melilotus albus

honingklaver, witte

Claveren (Welrieckende) met witte bloemen, Melilote (Witte)

Trifolium odoratum alterum sive Melilotus candida [567]

Melilot blanc, Melilot à fleurs blanches

901  

Melilotus altissima

honingklaver, goudgele

Claveren (Welrieckende) met geele bloemen, Melilote (Geele oft Ghemeyne)

Trifolium odoratum sive Melilotus lutea [567]

Melilot vulgaire, Melilotus, Melilotus Germanica, Mellilote (Duytsche), Mellilote (ghemeyne), Saxifraga lutea, Saxifrage iaulne, Steinklee (grosse)

901 * niet herkend   Melilote (Vremde) met peersche bloemen Melilotus peregrina flore purpureo inodorata [567]  
901 * niet herkend   Melilote (Geele) met lange hauwkens Melilotus Cilicia [567]  
901 * niet herkend   Melilote met onghekertelde bladeren Melilotus lutea foliis non crenatis [567]  
903 *

Bladzijde 903

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Melilotus officinalis

honingklaver, citroengele

Melilote (Roomsche)

(Melilotus Romana)

Melilot d'Italie, Melilot (vray), Melilotus, Melilotus Italica, Mellilote (Italiaensche), Mellilote (Roomsche), Sertula Campana

903   Medicago arborea   Cytisus Cytisus [569]  
905

Bladzijde 905

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cytisus nigricans   Cytisus (Eersten Bastaerdt- oft Wilde) Pseudocytisus prior [570]  
905   Cytisus austriacus   Cytisus (Tweeden Bastaerdt) Pseudocytisus alter [570]  
907

Bladzijde 907

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Jasminum fruticans jasmijn, gele Claveren (Heesterachtighe) Trifolium fruticans [571]  
907  

Trigonella caerulea

klaver, zevengetijden-

Sevenghetijdencruydt

Trifolium odoratum alterum sive Lotus sativa [571]

Lotus sativa, Lotus urbana, Seven ghetyde(n) cruyt, Siben gezeyt, Treffle odoriferant, Trifolium, Trifolium odoratum

908

Bladzijde 908

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Lotus (Wilde) Lotus silvestris ex codice Caesareo [572]  
910

Bladzijde 910

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Nymphaea lotus lotusbloem, Egyptische Lotus van Egypten Lotus Aegyptia ex codice Caesareo [573]  
910  

Lotus corniculatus

rolklaver, gewone

Claveren (Eerste Ghehorende), Claveren (Steen-), Vitsen (Vogels-)

Trifolium corniculatum primum [573]

Claveren (wilde), Edelsteenklee, Klee (wilden), Lotus sylvestris, Melilotus Germanica, Melilotus sylvestris, Steenclaveren, Steenclaveren (geel), Steenklee, Trefle sauvage iaulne, Unser frauwen Schuchlin, Vogels vitsen, Vogels Wicken

911

Bladzijde 911

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Trigonella corniculata   Claveren (Tweede Ghehorende) Trifolium corniculatum alterum [574]  
911 * niet herkend   Claveren (Derde Ghehorende) Trifolium corniculatum tertium [574]  
912

Bladzijde 912

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Medicago scutellata   Claveren met ghekronckelde hauwen (Eerste), Claveren (Eerste Italiaensche), Sleckenhuyskens, Vijghkorfkens Trifolium cochleatum primum [ 575]  
912 * Medicago marina (?)   Medica (Zee-) Medica marina [574]  
913

Bladzijde 913

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Medicago polymorpha rupsklaver, ruige Claveren met ghekronckelde hauwen (Tweede), Ruspen Trifolium cochleatum alterum [575]  
914

Bladzijde 914

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Medicago sativa

luzerne

Hoy (Bourgoens), Medica (Oprechte)

Medica [576]

Claveren (Italiaensche), Foin de Bourgongne, Medica

914 *

Medicago falcata

klaver, sikkel-

Medica met geele bloemen

(Medica)

Claveren (Italiaensche), Foin de Bourgongne, Medica

915

Bladzijde 915

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Medicago lupulina

klaver, hop-

Claveren (Kleyne Steen- oft Veldt-)

Trifolium agrarium [576]

Claveren (cleyn geele), Klee (geel), Lotus sylvestris minor, Steenclaveren (cleyn), Steenklee (kleiner), Trefle sauvage iaulne (petit), Wisenklee (geel)

915 * niet herkend   Claveren (Witte oft Grijse) Trifolium candidum [576]  
916

Bladzijde 916

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Trifolium fragiferum klaver, aardbei- Claveren met bezien (Trifolium fragiferum)  
916  

Trifolium arvense

hazenpootje

Hasenpootkens (Cleyne oft Ghemeyne), Hasenpootkens (Geele)

Lagopus [577]

Cuminum leporis, Hasenfusz, Hasenpootkens, Hasenvoetkens, Katzenklee, Katzle, Lagopus, Pes leporis, Pied de lievre, Trefle bas, Trifolium humile

917

Bladzijde 917

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Trifolium incarnatum klaver, inkarnaat- Hasenpootkens (Groote Peersche) Lagopus maior folio Trifolii [577]  
917   Trifolium rubens klaver, purperen Hasenpootkens (Andere Groote Peersche) Lagopus maior alter [578]  
918

Bladzijde 918

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Oxalis acetosella

klaverzuring, witte

Koeckoecksbroodt (Ghemeyn) met witte bloemen Trifolium acetosum (albo flore) [578] Alleluya, Buchampffer, Buchbrot, Buchklee, Coeckcoecksbroot, Gauchgauchklee, Gauchklee, Guckgauchklee, Oxys, Pain de cocu, Panis cuculi, Saurerklee, Trifolium acetosum
918   Oxalis corniculata klaverzuring, gehoornde Koeckoecksbroodt met geele bloemen Oxys sive Trifolium acetosum flore luteo [579]  

919

Bladzijde 919

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hepatica nobilis

leverbloempje

Levercruydt (Edel oft Gulden)

Trifolium aureum [579]

Guldenklee, Hepatica, Hepatique, Herba Trinitatis, Leberkraut, Leberkraut (edel), Levercruyt (edel)

920

Bladzijde 920

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Levercruydt (Edel) met dobbel (blauwe) bloemen (Hepatica trifolia caerulea polyanthos)  
921

Bladzijde 921

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Menyanthes trifoliata

waterdrieblad

Bocksboonen, Claveren (Water-) Trifolium palustre [580] Bocxboonen, Feve de bouc, Isopyron, Isopyrum, Phasiolon [Clu. 372]