Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 20, blz. 922-960 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vierde deel Inhoudende de beschrijvinghe van 't Koren ende Graen, Pluck-vruchten ende Hauw-vruchten; ende oock van de cruyden die in vochtighe ende waterachtighe plaetsen, oft oock in 't water selve wassen, ende van meer andere dierghelijck ghewas / Twintighste Boeck Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas

Pagina (1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554/1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

922

Bladzijde 922

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Trapa natans

waternoot

Minckijsers, Noten (Water-)

Tribulus aquatilis [581]

Chardon aquatique, Macres, Minckysers, Spitznusz, Stachelnusz, Tribulus aquaticus, Wassernusz, Waternoten, Weihernusz

923

Bladzijde 923

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Potamogeton lucens (?) fonteinkruid, glanzig Fonteyncruydt (Tweede oft Groot) Potamogeiton altera [582]  
923  

Persicaria amphibia

veenwortel

Fonteyncruydt (Eerste)

Potamogeiton [582]

Espi d'eauë, Fontalis, Fonteyncruyt, Fontinalis, Potamogeiton, Spicata, Zamkraut

924

Bladzijde 924

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Potamogeton perfoliatus fonteinkruid, doorgroeid Fonteyncruydt (Derde oft Kleyn) Potamogeiton tertia [582]  
925

Bladzijde 925

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hydrocharis morsus-ranae

kikkerbeet

Plompen (Kleyne), Vorschenbeet Ranae morsus [583]

Epimedium, Mors de grenoille, Morsus ranae

925   niet herkend   Duysentbladt (Water-) Millefolium aquatile [584]  
926

Bladzijde 926

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hottonia palustris violier, water- Violieren (Water-) Viola aquatilis [584]  
927

Bladzijde 927

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Nymphaea alba

waterlelie, witte

Plompen (Witte) Nymphaea alba [585] Blanc d'eauë, Clavus Veneris, Horstang, Horstrang, Horwurtz, Nenuphar blanc, Nymphaea alba, Papaver palustre, Plompen (witte), Seeblumen, Wasser Gilgen, Wassermahen
928 *

Bladzijde 928

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Nymphaea tetragona (?)   Plompen (Kleyne Witte) Nymphaea alba minor [586]  
928  

Nuphar lutea

plomp, gele

Plompen (Geele) Nymphaea lutea [585] Blephara, Iaulne d'eauë, Nenuphar citrinum, Nenuphar iaulne, Nymphaea lutea, Plompen
928   Nuphar pumila plomp, kleine Plompen (Kleyne Geele) Nymphaea lutea parva [586]  
930

Bladzijde 930

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lemna minor

kroos, klein

Endengroen, Linsen (Water-)

Lens lacustris [587]

Eyndegruen, Lens lacustris, Lens palustris, Lenticula aquae, Lentille d'eauë, Meerlinsen, Waterlinsen

931

Bladzijde 931

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ranunculus aquatilis

waterranonkel, fijne

Hanenvoet (Water-), Levercruydt (Water-)

Ranunculus aquatilis

Booterbloeme (witte), Hepatica, Hepatica aquatica, Hepatica palustris, Hepatique d'eauë, Polyanthemum aquaticum, Polyanthemum palustre, Water Booterbloemen, Water Levercruyt

931   Sagittaria sagittifolia pijlkruid Serpentstonghen (Groote) Sagitta maior [588]  
932

Bladzijde 932

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sagittaria sagittifolia pijlkruid (kleinere vorm) Serpentstonghen (Kleyne) Sagitta minor [588]  
932  

Stratiotes aloides

krabbenscheer

Krabbenklauw, Ruyterscruydt (Water-)

Sedum aquatile sive Stratiotes potamios [588]

Crabbenclauw, Herbe militaire aquatique, Militaris, Ruyters cruyt, Ruyters cruyt  (Water-), Stratiotes potamios

933

Bladzijde 933

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sium latifolium

eppe, grote water-

Eppe (Eerste oft Groote Water-)

Sium [589]

Ache d'eau, Berle, Berle (grande), Epffich (Wasser-), Eppe (groote water-), Eppe (water-), Laver, Laver Cratevae, Persil d'eauë, Sium, Sium Cratevae

934

Bladzijde 934

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Berula erecta eppe, kleine water- Eppe (Tweede oft Kleyne Water-) Sium alterum [589] Ache d'eau, Berle, Berle (petite), Epffich (Wasser-), Eppe (cleyn water-), Eppe (water-), Laver, Laver minus, Persil d'eauë, Sium
935

Bladzijde 935

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Oenanthe fistulosa (?) torkruid, pijp- Biesen (Welrieckende Water-) Iuncus odoratus aquatilis [590]  
936

Bladzijde 936

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Oenanthe aquatica torkruid, water- Eppe (Derde Water-) Phellandrium [591]  
936  

Rorippa nasturtium-aquaticum

waterkers, witte

Kersse (Water-) Nasturtium aquaticum [592] Brunnkresz, Cresson aquatique (grand), Cresson d'eauë, Laver, Nasturtium aquaticum, Sium, Waterkersse

937

Bladzijde 937

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cardamine pratensis

pinksterbloem

Kersse (Kleyn Water-), Koeckoecksbloeme

Flos cuculi [592]

Coeckoecxbloemen, Cresson aquatique (petit), Flos cuculi, Gauchblum, Kresz (wilder), Kresz (Wisen-), Nasturtium aquaticum, Passerage sauvage, Sisymbrium cardamine, Sium, Waterkersse (cleyn)

938

Bladzijde 938

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Veronica beccabunga

punge, beek-

Punghen (Beeck- oft Water-)

Anagallis aquatica [593]

Anagallis aquatica, Bachpunghe, Becabunga, Berle, Cepaea, Cepea, Punghen, Wasserpunghen, Waterponghen

939

Bladzijde 939

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cochlearia officinalis subsp. officinalis

lepelblad, echt

Lepelcruydt (Ghemeyn)

Cochlearia [594]

Cochlearia, Herbe aux cuiliers, Leffelkraut, Lepelcruyt, Telephium

940

Bladzijde 940

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cochlearia officinalis subsp. anglica

lepelblad, Engels

Lepelcruydt (Engelsch)

Cochlearia Britannica [594]

Britannica (Plinius)

941

Bladzijde 941

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Bidens tripartita

tandzaad, veerdelig

Boelkenscruydt (Water-), Boelkenscruydt Wijfken

Hepatorium aquatile [595]

Boelkenscruyt wijfken, Eupatoire bastard femelle, Eupatorium Avicennae, Pseudohepatorium foemina

942

Bladzijde 942

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lycopus europaeus

wolfspoot

Andoren (Water-), Malrove (Water-)

Marrubium aquatile [595]

Andoren (water-), Andorn (Wasser-), Andorn (weiher), Marrube d'eauë, Marrubium palustre

943

Bladzijde 943

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tussilago farfara

hoefblad, klein

Hoefbladeren

Bechium sive Farfara [596]

Bechion, Brandtlattich, Brantlattouwe, Carijnscruyt (Sint), Farfara, Hoefbladeren, Pas d'asne, Pas de cheval, Peerdts clauw, Roszhub, Sint Carijnscruyt, Tussilago, Ungula caballina

944

Bladzijde 944

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Petasites hybridus

hoefblad, groot

Dockebladeren, Pestilentiewortel Petasites [597] Dockebladeren, Herbe aux tigneux, Pestilentie wortel, Pestilentzwurtz, Petasites

946

Bladzijde 946

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Caltha palustris

dotterbloem

Dotterbloemen, Dottercruydt, Goudtbloemen (Water-)

Caltha palustris [598]

Bassinet de prés ou de marés (grand), Booterbloeme (groote), Dotterbloemen, Dotterblumen, Geelweiszblumen, Martenblumen, Moszblumen

947

Bladzijde 947

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Epimedium alpinum epimedium (elfenbloem) Epimedium Epimedium [599]  
948

Bladzijde 948

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Potentilla anserina

zilverschoon

Ganserick

Argentina [600]

Agrimonia sylvestris, Anserina, Argentina, Argentine, Bec d'oye, Ganserick, Genserich, Grensigh, Grensing, Potentilla, Tanacetum sylvestre, Tanasie sauvage

949

Bladzijde 949

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lysimachia nummularia

penningkruid

Penninckcruydt

Nummularia [600]

Centummorbia, Egelkraut, Eghelcruyt, Herbe à cent maladies, Monnoyere, Natercraut (clein), Nummularia, Penninckcruyt, Pfenningkraut, Serpentaria

949

 

Butomus umbellatus

zwanebloem

Biese (Bloem-), Lisch (Water-)

Gladiolus aquatilis [601]

Iris sylvestris, Scirpus, Sparganium, Waterlisch, Xyphidion

950

Bladzijde 950

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lobelia dortmanna lobelia, water- Gladiolus (Meer- oft Poel-) ( Gladiolus stagnalis seu lacustris Dortmanni)  
950  

Sparganium erectum

egelskop, grote

Gras (Eerste Riet-)

Platanaria sive Butomon [601]

Butomon, Calamagrostis Dioscoridis, Gramen Arundinaceum, Rietgras

951

Bladzijde 951

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sparganium emersum egelskop, kleine Gras (Tweede Riet-) Platanaria altera [601]  
952

Bladzijde 952

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Phragmites australis (vgl. Miscanthus)

riet

Riet (Deck- oft Ghemeyn) Arundo phragmites [602] Arundo, Arundo foemina, Arundo sepicularis, Arundo vallaris, Arundo vallatoria, Calamus, Canne, Fistularis, Nastos, Riet, Rohr, Roseau, Roseau dont on faisait fleches et dards, Roseau vulgaire, Syringias

952

 

Arundo donax

riet, pijl-

Riet (Cypersch oft Spaensch)

Arundo donax sive Cypria

Arundo, Arundo Cypria, Calamus, Canne, Donax, Harundo, Riet, Rohr, Roseau

954

Bladzijde 954

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Typha latifolia

lisdodde, grote

Donsen, Lischdodden

Typha palustris [604]

Cestum morionis, Donsen, Lieszknospen, Lischdodden, Narrenkolben, Masses, Marteau, Typha, Typha aquatica, Typha aquatique, Typha palustris

955

Bladzijde 955

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Schoenoplectus lacustris

bies, matten-

Biesen (Matten-)

Iuncus holoschoenos [605]

Biesen, Biesen (Matten-), Bintzen, Holoschoenus, Ionc, Ionc à faire nattes, Iuncus

956

Bladzijde 956

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Juncus effusus

rus, pit-

Biesen (Onscherpe oft Sachte) Iuncus laevis [605]

Biesen, Biesen (Merch-), Bintzen, Ionc, Ionc à Moelle, Iuncus, Iuncus laevis, Mariscus

956  

Juncus inflexus

rus, zeegroene

Biesen (Scherpe oft Ysere) Iuncus acutus [605]

Biesen, Biesen (Strop-), Biesen (Yseren), Bintzen, Ionc, Iuncus, Iuncus acutus

957

Bladzijde 957

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Alisma plantago-aquatica

waterweegbree, grote

Wechbree (Water-)

Plantago aquatica [606]

Froschloefelkraut, Plantago aquatica, Plantain d'eauë, Wasserwegrich, Waterwechbree

958

Bladzijde 958

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lysimachia thyrsiflora wederik, moeras- Wederick (Water-) Lysimachium aquatile [607]  
958  

Persicaria hydropiper

waterpeper

Peper (Water-)

Hydropeperi (Hydropiper) [607]

Curaige, Hydropiper, Muckenkraut, Piper aquaticum, Poyvre aquatique, Wasserpfeffer, Waterpeper

959

Bladzijde 959

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Persicaria maculosa

perzikkruid

Persencruydt

Persicaria [608]

Curaige, Flochkraut, Persicaire, Persicaria, Persichkraut, Persickcruyt, Vloocruyt