Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 21, blz. 961-1033 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vijfde deel Inhoudende de beschrijvinghe van de cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in spijse ende moes ghebruyckt; ende van de Distelen, Kaerden, ende dierghelijck ghewas / Een-en-twintighste Boeck Van de eetbare oft Moes-cruyden

Pagina (1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554/1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

962

Bladzijde 962

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Atriplex hortensis 1

melde, tuin-

Melde (Hof- oft Tamme)

Atriplex hortensis [615]

Arroche domestique, Arroches, Atriplex, Atriplex hortensis, Atriplex sativa, Aureum olus, Bonnes Dames, Chrysolachanon, Melde, Melde (tamme), Milten, Molten, Molten (Garten-), Molten (Heymisch), Molten (zam)

962 * Atriplex hortensis 2 melde, tuin- (rode variant) Melde (Roode) (Atriplex rubra) [614] Arroche domestique, Arroches, Atriplex, Atriplex hortensis, Atriplex sativa, Aureum olus, Bonnes Dames, Chrysolachanon, Melde, Melde (tamme), Milten, Molten, Molten (Garten-), Molten (Heymisch), Molten (zam)

962

 

Atriplex prostrata

melde, spies-

Melde (Wilde)

Atriplex silvestris [615]

Ackermolten, Arroche sauvage, Arroches, Atriplex, Atriplex sylvestris, Aureum olus, Bonnes Dames, Chrysolachanon, Melde, Melde (wilde), Milten, Molten, Molten (wild)

962

 

Atriplex patula

melde, uitstaande

Melde (Alderleeghste Wilde)

Atriplex silvestris humilima [615]

Arroche sauvage (petite), Arroches, Atriplex, Aureum olus, Bonnes Dames, Chrysolachanon, Melde, Melde (cleyn), Milten, Milten (klein Scheisz-), Molten, Scheiszmilten (klein)

963

Bladzijde 963

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Atriplex laciniata melde, gelobde Melde (Zee-) Atriplex marina [615]  

964

*

Bladzijde 964

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chenopodium hybridum

ganzenvoet, esdoorn- (giftig, verward met rode ganzenvoet)

Verckensdoot

Pes anserinus [616]

Mort aux pourceaux, Schweinsztod, Seutod, Verckensdoot

964

 

Chenopodium rubrum

ganzenvoet, rode (niet-giftig)

Gansenvoet

Pes anserinus [616]

Gansenvoet, Genszfusz, Pes anserinus, Pied d'oyson

964

 

Chenopodium vulvaria

ganzenvoet, stinkende

Melde (Stinckende)

Garosmus [616]

Bocxcruyt, Herbe de bouc, Tragium, Tragium Germanicum, Vulvaria

965

Bladzijde 965

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chenopodium polyspermum var. acutifolium

ganzenvoet,  korrel-

Maier (Kleyn)

Blitum minus [617]

Blette (petite), Blitum minus, Maier (cleyne)

965

 

Amaranthus blitum

majer, kleine

Maier (Groot)

Blitum maius [617]

Blette (grande), Blitum maius, Maier (groot)

966

Bladzijde 966

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Amaranthus blitum var. oleraceus (?)   Maier (Groot Roodt) Blitum rubens maius [617]  
966   Amaranthus retroflexus (?) papegaaienkruid Maier (Ghespickelt oft Gheplackt), Papegaeyencruydt Blitum maculosum [617]  
966   Amaranthus hybridus var. erythrostachys (?)   Fluweelbloemen (Doncker-pupure) Amaranthus purpureus saturo cocci colore [618]  
967

Bladzijde 967

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Amaranthus caudatus (?) amarant, kattenstaart- Fluweelbloemen (Groote bleeck-roode) Amaranthus maior floribus obsoleti coloris [618]  
968

Bladzijde 968

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Spinacia oleracea

spinazie

Spinagie

Spinachia [619]

Espinars, Hispanach, Hispanicum olus, Seutlomalache, Spanachea, Spinachea, Spinacheum olus, Spinagie, Spinet

969

Bladzijde 969

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Beta vulgaris subsp. vulgaris

biet

Beete (Ghemeyne Roode)

Beta rubra [620]

Beet, Beete (roode), Beta, Beta nigra, Bete, Bete rouge, Iotte, Mangolt, Mangolt (roter), Porée

969

 

Beta vulgaris var. rubra

biet, rode (kroot)

Beete (Roomsche oft Vremde Roode)

Beta rubra Romana [620]

Beet, Beete (Roomsche roode), Beta, Beta nigra Romana, Bete, Bete rouge estrangere, Bete rouge romaine, Iotte, Mangolt, Porée, Rapa rubra

969

 

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla en var. crassa

biet, snij- (warmoes)

Beete (Ghemeyne oft Witte)

Beta candida [620]

Beet, Beete (witte), Beta candida, Bete blanche, Beta, Bete, Iotte, Mangolt, Mangolt (weisser), Porée, Sicelica, Sicla, Sicula

971

Bladzijde 971

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Brassica oleracea (acephala) var. rubra kool, rode- Koole (Groote Roode) Brassica vulgaris sativa [621] Brassica sativa, Brassica Cumana sive rubra, Brassica Apiana, Caules, Chou rouge, Choux cultivés, Kolen, Koolen, Koolen (groote Roo-), Roterkolen (breyter)

971

 

Brassica oleracea (capitata) var. rubra

kool, rode-

Koole (Groote Roode oft Kabuys-), Rooskens

Brassica rubra capitata [621]

Brassica sativa, Brassica Lacuturria, Brassica sessilis capitata, Brassica Tritiana, Cabuyskoolen, Caules, Chou cabu (blanc et rouge), Choux cultivés, Imperialis, Kappiszkraut, Kolen, Koolen, Koolen (witte en roode Sluyt-), Rooskens (Rooskens Koolen)

971

 

Brassica oleracea var. sabellica

kool, boeren-

Koole (Ghekronckelde)

Brassica crispa [622]

Brassica crispa, Brassica Sabellica, Brassica sativa, Caules, Chou crespu, Choux cultivés, Kolen, Koolen, Koolen (ghecronckelde), Krauserkol

971

 

Brassica oleracea var. gongylodes

koolrabi

Koole (Ghehackelde)

Brassica selinoides [622]

Brassica sativa, Brassica Cumana sive rubra, Brassica Apiana, Caules, Chou à fueilles déchiquetées, Chou poly, Chou rouge, Choux cultivés, Kolen, Koolen, Koolen (ghehackelde), Koolen (groote Roo-), Roterkolen (breyter)

972

Bladzijde 972

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Brassica rapa var. rapifera (?)

raap, mei-

Koole (Kleyne Roode), Slooren

Brassica silvestris Crambe dicta [623]

Brassica sativa, Caules, Chou (petit), Choux cultivés, Crambe, Kleinderkolen, Kolen, Koolen, Slooren

972   Brassica oleracea (capitata) var. alba kool, witte Koole (Witte Kabuys- oft Witte Sluyt-) Brassica capitata albida [623]  

973

Bladzijde 973

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Brassica oleracea var. sabauda

kool, savooie-

Koole (Savoye- oft Savoysche)

Brassica sabauda [624]

Brassica sativa, Brassica lacuturria, Caules, Chou de Savoye, Choux cultivés, Kolen, Koolen, Koolen (Savoy-)

973

 

Brassica oleracea var. botrytis

kool, bloem-

Koole (Bloem-)

Brassica cauliflora [624]

Brassica sativa, Brassica Pompeiana, Brassica Cypria, Caules, Cauliflores, Chou de Cypre, Chou flory, Choux cultivés, Kolen, Koolen, Koolen (Bloem-)

974

Bladzijde 974

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Brassica napus var. napobrassica

koolraap

Koole (Raep-)

Brassica caule rapum gerens [625]

Brassica sativa, Caules, Chou de rave, Choux cultivés, Kolen, Koolen, Raepskoolen, Rapaecaulis

971

 

Brassica oleracea var. viridis

kool, zwarte

Koole (Bruyn-groene oft Swarte)

Brassica nigra [625]

Brassica sativa, Caules, Caulis nigra, Chou noir, Choux cultivés, Koolen (swerte), Negre caules

977

Bladzijde 977

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Crambe maritima

kool, zee-

Koole (Wilde oft Zee-)

Brassica silvestris [626]

Brassica marina, Brassica rustica, Brassica sylvestris, Caulis marinus, Chou sauvage, Halmiridia, Zeekoolen, Zeekoolen (wilde)

977   Brassica napa subsp. campestris raapzaad Koole (Wilde) met bladeren van Deurwas Brassica silvestris perfoliata [626]  

978

Bladzijde 978

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Borago officinalis

bernagie

Bernagie

Borago [627]

Bernagie, Borago, Bornagie, Bourrache, Buglossum verum, Burretsch, Coetonghe, Langue de beuf, Langue de vache, Libanium, Lingua bovis, Lingua bubula

979

Bladzijde 979

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Omphalodes verna vergeet-mij-nietje, Amerikaans Bernagie die altijdts groen blijft Boraginis altera species [627]  
980

Bladzijde 980

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anchusa arvensis kromhals Buglosse (Wilde oft Kleyne) Buglossa silvestris [628] Buglossa sylvestris, Buglosse sauvage, Langue de beuf sauvage, Langue de boeuf de brebis, Lycopsis sylvestris, Ossentonghe (cleyne wilde), Scaepstonghe

980

 

Anchusa officinalis

ossentong, gewone

Buglosse (Ghemeyne), Ossentonghe (Groote oft Tamme)

Buglossa vulgaris [628]

Buglossa domestica maior, Buglosse cultivée (grande), Lingua bovis, Langue de beuf vulgaire, Lycopsis, Ochsenzung, Ossentonghe (groote tamme)

981 *

Bladzijde 981

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Buglosse (Spaensche ) Anchusa onoclia [629]  

982

Bladzijde 982

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anchusa azurea (?)

ossentong, blauwe

Anchusa Alcibiadion

Anchusa Alcibiadion [629]

Anchusa Alcibiadium, Anchusae genus, Anchuse, Buglosse cultivée (petite), Onocheles, Orchanette, Ossentonghe (cleyne tamme)

982   Anchusa undulata (?)   Anchusa (Derde), Orcanette Anchusa tertia [629]  
983

Bladzijde 983

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Onosma echioides (?)   Anchusa (Vierde oft Bastaerdt-) Anchusa quarta sive Pseudoanchusa [630]  
984

Bladzijde 984

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Echium vulgare

slangenkruid

Ossentonghe (Wilde), Slanghencruydt, Slanghenhooft

Echium [631]

Alcibiacum, Echium, Herbe aux serpents, Herbe aux viperes, Ossentonghe (groote wilde), Serpentaria, Viperina

984   Echium italicum (?)   Echium (Oprecht) Echii altera species [631]  
986

Bladzijde 986

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cerinthe major   Cerinthe, Leucographis, Maru (groot) Maru herba (maior) [632]  
986 * Cerinthe minor wasbloempje, geel Maru (Kleyn) Maru minor [632]  

987

Bladzijde 987

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Bupleurum praealtum

 

Bupleurum met smalle bladeren

Bupleurum angustifolium [633]

Bupleurum

987   Bupleurum rigidum   Bupleurum met breede bladeren Bupleurum alterum latifolium [633]  

988

Bladzijde 988

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cichorium endivia var. latifolia

andijvie

Endivie (Ghemeyne oft Tamme)

Intybum sativum [634]

Cichorée blanche à fueilles larges, Endive, Endivia, Endivie (witte), Intubum sativum latifolium, Scariol, Scariola, Scariole

988

*

Chondrilla juncea

knikbloem

Cicoreye (Geele Wilde)

Hyosiris (Cichorium silvestre luteum) [634]

Cichorée iaulne, Cicoreye (geel), Hedypnois, Wegwart (geel)

989

Bladzijde 989

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cichorium intybus

cichorei, wilde

Cicoreye (Wilde)

Cichorium latioris folii [634]

Ambubeia, Cichorée sauvage, Cichorium, Cicorea sylvestris, Cicoreye (wilde), Intubum sylvestre, Wegwarten (wilde)

989

 

Cichorium intybus var. foliosum

cichorei, gekweekte (witlof)

Cicoreye (Smalle oft Bitterste)

Cichorium silvestre angustioris folii sive Picris [635]

Cichorée domestique à fueilles estroictes, Cichorium hortense, Cichorium sativum, Cicorea domestica, Cicoreye (tamme), Intubum sativum angustifolium, Intybum sativum angustifolium, Wegwarten (zam)

992

Bladzijde 992

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Taraxacum officinale

paardenbloem, gewone

Kanckerbloemen, Papencruydt

Dens leonis [636]

Canckerbloemen, Condrilla altera, Dens leonis, Hontsroosen, Korlkraut, Papencruyt, Pfaffenblat, Pfaffenrorlin, Pissenlict, Rostrum porcinum, Schorftbloemen

    Leontodon tuberosus   Papencruydt van Montpelliers Dens leonis Monspeliensium [636]  
    niet herkend   Papencruydt (Derde soorte) Dentis leonis tertia species [636]  
994

Bladzijde 994

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Condrille (Eerste oft Groote) met geele bloemen Chondrilla prior [637]  
994   Lactuca perennis sla, blauwe Condrille (Tweede oft Kleyne) met blauwe bloemen Chondrilla altera [637]  

995

Bladzijde 995

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Catananche caerulea

strobloem, blauwe

Condrille (Derde) met blauwe bloemen

Chondrillae species tertia [638]

Cichorion, Cichorium, Condrilla, Condrilla (groote), Condrilla maior, Condrillis, Condrillon, Seris

997

Bladzijde 997

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hieracium umbellatum

havikskruid, scherm-

Havickscruydt (Eerste oft Ghemeyn Groot) Hieracium primum [638]

Accipitrina, Habichkraut (grosz), Havickscruyt, Havickscruyt (groot), Herbe d'esprevier, Herbe d'esprevier (grande), Hieracium, Hieracium magnum, Hieracium maius, Lactuca sylvatica, Lampuca, Picris, Sitheleas, Sonchites, Thridax agria

997   Picris hieracioides (?) bitterkruid, echt Havickscruydt (Tweede Groot) Hieracium alterum [639]  
997  

Hypochoeris radicata

biggenkruid, gewoon

Havickscruydt (Derde oft Kleyn) Hieracium tertium [639]

Accipitrina, Habichkraut (klein), Havickscruyt, Havickscruyt (clein), Herbe d'esprevier Herbe d'esprevier (petite), Hieracium, Hieracium minus primum, Hieracium parvum, Intybum agreste, Intybus agreste, Lactuca minor, Lactuca sylvatica, Picris, Thridax agria

997  

Leontodon autumnalis

leeuwentand, vertakte

Duyvelsbeete, Havickscruydt (Vierde oft Kleyn)

Hieracium quartum [639]

Accipitrina, Duyvelsbeet, Hieracium minus alterum, Lactuca sylvatica,  Mors de diable, Morsus diaboli, Picris, Teuffelsabbisz, Thridax agria

998

Bladzijde 998

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Crepis tectorum (?) streepzaad, smal Havickscruydt (Vijfde oft Allerkleynste) Hieracium quintum [639]  
1000

Bladzijde 1000

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Senecio viscosus

kruiskruid, kleverig

Cruyscruydt (Groot), Grindcruydt (Groot)

Erigerum maius [641]

Cruyscruyt (groot), Erechtites, Erigeron, Erigeron primum, Erigerum, Grindtkraut, Herbulum, Seneceon, Seneceon (grand), Senecio, Senecio maior, Senesson, Senesson (Premiere espece de), Silsom

1001

Bladzijde 1001

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Senecio vulgaris

kruiskruid, klein

Cruyscruydt (Kleyn), Grindcruydt (Kleyn)

Erigerum minus [641]

Cruyscruyt, Cruyscruyt (cleyn), Erechtites, Erigeron, Erigeron secundum, Erigerum, Seneceon, Senecio, Senecio minor, Senesson, Senesson (petit), Senesson (Seconde espece de)

1001   Crepis foetida streepzaad, stinkend Cicorye (Stinckende), Cruyscruydt (Derde) Erigerum tertium (Cichorium foetidum) [641]  
1001   Erigeron acer fijnstraal, scherpe Cruyscruydt (Vierde oft Allerkleynste) Erigerum quartum [641]  
1003 *

Bladzijde 1003

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Aschcruydt Cineraria [642]  
1003 *

Senecio cineraria

kruiskruid, zilver-

Iacobscruydt (Sint), Zee-

Iacobea altera (Iacobea marina) [642]

Herbe Saint Iaques marine, Iacobea marina

1003  

Senecio jacobaea

kruiskruid, Jakobs-

Iacobscruydt (Sint)

Iacobea (Herba Sancti Iacobi) [642]

Fleur Saint Iaques, Flos Sancti Iacobi, Herba Sancti Iacobi, Herbe Saint Iaques, Iacobea, Sankt Jacobs bluom, Sint Jacobs bloemen, Sint Jacobs cruyt

1004

Bladzijde 1004

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sonchus arvensis

melkdistel, akker-

Lattouwe (Hasen-), Sonchus (Sachte)

Sonchus laevis [643]

Canynencruyt, Cicerbitae, Dauwdistel, Hasenlattouwe, Hasenkol, Hasenstruyck, Lacterones, Lactuca leporina, Lactucellae, Palais au lievre, Sonchus, Sonchus laevis, Sonchus non aspera, Sonchus tenerior, Taraxacon

1005

Bladzijde 1005

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sonchus asper

melkdistel, gekroesde

Sonchus (Rouwe oft Stekende), Sonchus (Wilde)

Sonchus asper [643]

Cicerbitae, Gansendistel, Genszdistel, Lacterones, Lactucellae, Laicteron, Melckweye, Moszdistel, Sonchus, Sonchus aspera, Sonchus asperior, Sonchus sylvestrior, Taraxacon

1005   Sonchus maritimus melkdistel, zee- Sonchus (Zee-) Sonchus tertius asperior [643]  
1006

Bladzijde 1006

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lactuca sativa

sla

Lattouwe (Tamme oft Ghemeyne), Salaet Lactuca sativa [644]

Lactuca, Lactuca sativa, Lactuck, Laictue, Laictue cultivée, Lattich, Lattouwe, Lattouwe (tamme)

1007

Bladzijde 1007

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lactuca sativa var. crispa

sla, pluk-

Lattouwe (Ghekronckelde)

Lactuca crispa [644]

Lactuca, Lactuca crispa, Lactuca sativa, Lactuck, Laictue, Laictue crespue, Lattich, Lattich (Krauser-), Lattouwe, Lattouwe (ghecronckelde)

1007  

Lactuca sativa var. capitata

sla, krop-

Lattouwe (Ghesloten), Salaet (Crop- oft Krop-) Lactuca capitata [645]

Cropsalaet, Lactuca, Lactuca betica, Lactucia capitata, Lactuca laconica, Lactuca sativa, Lactuca sessilis, Lactuck, Laictue, Laictue pommée, Laictue testue, Lattich, Lattich (grosser), Lattich (weisser), Lattouwe, Lattouwe (ghesloten)

1007 * Lactuca sativa (var.) sla Lattouwe (Swarte) Lactuca nigra [644]  
1008 *

Bladzijde 1008

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lactuca sativa (var.)

sla

Lattouwe (Roode) Lactuca rubens [644]

Lactuca, Lactuca Ceciliana, Lactuca Cypria, Lactuca Graeca, Lactuca  sativa, Lactuck, Laictue, Lattich, Lattouwe

1009

Bladzijde 1009

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lactuca serriola

sla, kompas-

Lattouwe (Wilde) Lactuca silvestris [646]

Endivia, Lactuca sylvestris, Laictue sauvage, Lattich (wilder), Lattouwe (wilde), Pherumbrum, Seriola

1010

Bladzijde 1010

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Valerianella locusta sla, gewone veld- Kleerooghe, Moes (Wit), Veldtkrop Album olus [647]  
1011

Bladzijde 1011

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rumex aquaticus

zuring, paarden-

Patich, Peerdick Lapathum silvestre sive Oxylapathum [648] Grindtwurtz, Lapathum acutum, Mengelwurtz, Oxylapathum, Parelle, Patich, Peerdick, Rumex acutus, Streiffwurtz, Zitterwurtz
1011 *

Rumex obtusifolius

zuring, ridder-

Patich (Wilde)

(niet in 1616 en 1644)

Lapathum sylvestre, Parelle sauvage, Patich (wilde)

1011  

Rumex patientia

zuring, spinazie-

Patich (Tam), Patientie

Lapathum sativum [648]

Hippolapathon, Lapathum sativum, Patience, Patientie, Rhabarbarum Monachorum, Rumex sativus

1012

Bladzijde 1012

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rumex hydrolapathum

zuring, water-

Patich (Groot oft Water-)

Hippolapathum sive Rhabarbarum monachorum [648]

Hippolapathum, Lapathum magnum, Parelle de marez, Parelle (grande), Patich (groote), Patich (Water-), Rumex palustris, Wasserampffer

1012  

Rumex acetosa

zuring, veld-

Surckel, Zurinck

Oxalis [648]

Acetosa, Oxalis, Ozeille Saurampffer, Surckele

1012   Rumex tuberosus zuring, knol- Surckel (Knobbelachtighe) Oxalis tuberosa [649]  
1013

Bladzijde 1013

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rumex scutatus

zuring, Spaanse

Surckel (Ronde oft Roomsche)

Oxalis rotundifolia [649]

Acetosa Romana, Oxalis des Anciens, Oxalis Romana, Ozeille romaine, Surckele (Roomsche)

1013  

Rumex acetosella

zuring, schapen-

Surckel (Schaeps-), Surckelken

Oxalis minima [650]

Acetosella, Oxalis parva, Ozeille de brebis, Ozeille (petite), Saurampffer (klein), Surckele (Scaeps-), Surckele (velt)

1014

Bladzijde 1014

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rumex sanguineus

zuring, bloed-

(Drakenbloet), Patich (Rooden oft Swarten)

Lapathum rubens [650]

Drakenbloet, Lapathum nigrum, Sang de dragon, Sanguis draconis

1016

Bladzijde 1016

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chenopodium bonus-henricus

brave hendrik

Algoede, Goeden Heindrick, Lammekensoore

Tota bona [651]

Algoede, Aureum olus, Chrysolachanon, Goeden Heyndrick, Guter Heinrich, Lammekens oore, Schmerbel, Tota bona, Toute bonne

1017

Bladzijde 1017

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Alcea rosea

stokroos

Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst- oft Winter-)

Malva hortensis [652]

Anthema, Chocortis, Diadema, Ernrosz, Herbstrosz, Maluwe (tamme), Malva, Malva sativa, Maulve, Maulve cultivée, Maulve de iardin, Pappel, Pappel (Garten-), Rosa ultra marina, Rose d'outremer, Urina muris, Winterroosen

1018

Bladzijde 1018

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Alcea rosea (Dubbel en Gevuld) stokroos (dubbel- en gevuldbloemig, diverse kleuren) Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst- oft Winter-) Malva hortensis multiplice flore [652]  
1019

Bladzijde 1019

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Malva sylvestris

kaasjeskruid, groot

Maluwe (Groote Wilde)

Malva silvestris procerior [653]

Anthema, Chocortis, Diadema, Keeskenscruyt, Maluwe, Maluwe (groote), Malva, Malva sylvestris elatior, Maulve, Maulve sauvage (grande), Pappel, Pappel (gemeyn), Urina muris

1019  

Malva pusilla (?)

kaasjeskruid, rond

Maluwe (Kleyne Wilde)

Malva silvestris pumila [653]

Anthema, Chocortis, Diadema, Maluwe, Maluwe (cleyn), Maluwe (cleyn wilde), Malva, Malva pumila, Malva sylvestris pumila, Maulve, Maulve sauvage (petite) Pappel, Urina muris

1019 * Lavatera arborea lavatera, struik- Maluwe (Boomachtighe) Malva arborescens [654]  
1020

Bladzijde 1020

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Malva verticillata 'Crispa' kaasjeskruid, krans- Maluwe (Ghekronckelde) Malva crispa [653]  

1021

Bladzijde 1021

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Althaea officinalis

heemst, echte

Huemst (Witten), Maluwe (Witte)

Althaea sive Ibiscus [655]

Althaea, Anadendron, Aristalthaea, Bismalva, Eibisch, Guymaulve, Hibiscus, Huemst (witten), Ibisch, Ibiscus, Maluwe (witte), Malvaviscum

1022

Bladzijde 1022

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hibiscus syriacus roos, september- (althaeastruik) Huemst (Vremden Witten), Maluwe (Witte Hof-) Althaea hortensis sive Althaea peregrina [655]  
1024

Bladzijde 1024

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Abutilon theophrasti fluweelblad Abutilon Abutilon [656] Abutilon, Abutilon Avicennae, Hibiscus, Hibiscus Theophrasti, Ibiscus Theophrasti
1024  

Malva alcea

kaasjeskruid, vijfdelig

Sigmaertscruydt (Groot)

Alcea vulgaris (maior) [656]

Alcea, Guymaulve sauvage, Herba Hungarica, Herba Simeonis, Hochlenten, Sigmaertscruyt, Sigmarskraut, Sigmundswurtz

1024 * niet herkend   Sigmaertscruydt (Kleyn) Alcea vulgaris minor [656]  
1025

Bladzijde 1025

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hibiscus trionum

drie-urenbloem

Alcea (Veneetsche) met de blaeskens Alcea vesicaria (Alcea Veneta) [657]

Alcea Veneta, Guymaulve de Venise, Maluwe (Veneetsche), Malva Theophrasti, Pappel (Venediger), Wetter Roszlin

1026

Bladzijde 1026

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hibiscus sabdariffa roselle Sabdarifa Sabdarifa [657]  
1027

Bladzijde 1027

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Mercurialis annua (♀ bloemen!)

bingelkruid, tuin- (♀ bloemen!)

Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Manneken Mercurialis mas [658] Bingelcruyt manneken (tam), Bingelkraut mennlin (zamen), Kuwurtz, Mercuriael, Mercurialis mas, Mercurialle sative ou domestique masle, Mercuriuskraut
1028

Bladzijde 1028

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Mercurialis annua (♂ bloemen!) bingelkruid, tuin- (♂ bloemen!) Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Mercurialis femina [658] Bingelcruyt wijfken (tam), Bingelkraut weiblin (zamen), Kuwurtz, Mercuriael, Mercurialis foemina, Mercurialle sative ou domestique femelle, Mercuriuskraut
1029

Bladzijde 1029

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Mercurialis perennis

bingelkruid, bos-

Binghelcruydt oft Mercuriael (Wildt) Cynocrambe sive Mercurialis silvestris [659] Bingelcruyt (wildt), Bingelkraut (wild), Canina brassica, Chou de chien, Cynocrambe, Hundszkol, Mercuriael (wilden), Mercurialis sylvestris, Mercurialle sauvage
1030

Bladzijde 1030

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Impatiens noli-tangere

springzaad, groot

Cruydeken en roert my niet, Springhcruydt Impatiens herba [659]

Cruydeken en ruert my niet, Noli me tangere, Springcruyt, Springkraut

1031

Bladzijde 1031

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Mercurialis tomentosa (♂ bloemen!) bingelkruid, wollig (♂ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Wijfken Phyllon thelugonon (Phyllum feminisicum) [660]  
1031 * Mercurialis tomentosa (♀ bloemen!) bingelkruid, wollig (♀ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Manneken Phyllon arrhenogonon (Phyllum marisicum) [660]  
1032

Bladzijde 1032

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Portulaca oleracea subsp. sativa

postelein (gekweekte)

Porceleyne (Groote oft Tamme)

Portulaca sativa [661]

Burgel (Heymisch), Burtzelkraut, Porceleyne (Roomsche), Porceleyne (tamme), Portulaca hortensis, Portulaca sativa, Pourcelaine cultivée, Pourcelaine domestique, Pourpier cultivé

1032  

Portulaca oleracea

postelein

Porceleyne (Kleyne oft Wilde)

Portulaca silvestris [661]

Burtzel (wildt), Porceleyne (ghemeyne), Porceleyne (wilde), Portulaca sylvestris, Pourpier sauvage