Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boek

boek 22, blz. 1034-1050 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vijfde deel Inhoudende de beschrijvinghe van de cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in spijse ende moes ghebruyckt; ende van de Distelen, Kaerden, ende dierghelijck ghewas / Twee-en-twintighste Boeck Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1644)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1034

Bladzijde 1034

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cucumis sativus var. sativus

komkommer, augurk

Concommeren (Ghemeyne oft Tamme)

Cucumis vulgaris [662]

Anguria, Concombre domestique, Concommeren, Cucumer, Cucumer sativus, Cucumern, Cucumis sativus, Melopepon Galeni (?)

1034   Cucumis melo (Flexuosus groep) komkommer, slang- Concommeren (Langhworpighe oft Slanghe) Cucumis oblongus [662] Anguria, Concombre domestique, Concommeren, Cucumer, Cucumer anguinus, Cucumer sativus, Cucumern, Cucumis anguinus, Cucumis sativus
1036

Bladzijde 1036

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Meloenen Melo sive Melopepo vulgo sive Cucumis Galeni [663]  
1037

Bladzijde 1037

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Concommeren (Wilde oft Esels-) Cucumis silvestris [663]  

1038

Bladzijde 1038

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cucumis melo

meloen

Citrullen, Anguria

Anguria sive Cucumis citrulus [664]

Citrulus, Concombre des Anciens, Cucumis Antiquorum, Cucumis citrulus, Cucumis Galeni, Melo, Meloenen, Melon, Melonen, Melopepo

1038

 

Citrullus lanatus

meloen, water-

Citrullen (Ander ghedaente)

Cucumeris citruli alia icon [664]

Anguria, Citrullen, Citrullum, Citrulum, Concombre citrin, Cucumis citrulus

1039

Bladzijde 1039

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Citrullus colocynthis (vgl. 623) kolokwnint (vgl. 623) Cauwoorden over zee, Citrullen over zee, Quintappelen (vgl. 623) Colocynthis [665]  

1040

Bladzijde 1040

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cucurbita pepo (1e var.)

pompoen, sier- (pompoen, courgette, zomerpompoen)

Pepoenen (Groote Langhworpighe oft Turcksche)

Pepo maior oblongus [665]

Concombre de Turquie, Concommeren (Torcksche), Cucumeren (Turckischer), Cucumeres Turcici, Pepoenen (groote), Pepon grand, Pepones, Pepones cucumerales, Pepones magni, Po(u)pon grand, Pseben, Sicyopepones

1040

 

Cucurbita pepo (2e var.)

pompoen, sier- (pompoen, courgette, zomerpompoen)

Pepoenen (Groote Ronde oft Zee-)

Pepo rotundus maior [666]

Concombre marin, Concommeren (Zee-), Cucumis marinus, Pepo marinus, Pepoenen (ronde), Pepon rond, Pepones, Pepones cucumerales, Pepones rotundi, Sicyopepones, Zuccomarin

1040   Cucurbita pepo (3e var.)   Pepoenen (Kleyne Ronde oft Spaensche) Pepo rotundus minor [666]  

1041

Bladzijde 1041

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cucurbita moschata of Cucurbita pepo (4e var.)

pompoen, muskaat- (muskuskalebas)

Pepoenen (Breede oft Platte)

Pepo latus [666]

Meloenen (Torcksche), Melon de Turquie, Pepoenen (breede), Pepon large, Pepones, Pepones cucumerales, Pepones lati, Sicyopepones

1043

Bladzijde 1043

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lagenaria sphaerica (?) kalebas (wilde vorm) Pepoenen (Wilde) Pepo silvestris [668]  

1044

Bladzijde 1044

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cucurbita maxima

pompoen, reuzen- (winterpompoen)

Cauwoorden (Eerste oft Platte, oft Groote Flesch-)

Cucurbita prior (Cucurbita lagenaria maior) [668]

Cauwoorde (groote), Courge (grande), Cucurbita cameraria maior, Cucurbita magna, Cucurbita maior, Cucurbitae camerariae, Cucurbitae Perticales, Kurbs (grosz)

1045

Bladzijde 1045

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend

 

Cauwoorden (Breede oft Groote, oft Peers-ghewijse)

Cucurbita latior [669]

Cauwoorden (langhe), Courge longue, Cucurbita anguina, Cucurbita oblonga, Cucurbitae camerariae, Cucurbitae Perticales, Kurbs (lang)

1045  

Lagenaria siceraria (var.)

kalebas, fles-

Cauwoorden (Langhe), Cauwoorden (Kleyne Flesch-)

Cucurbita longior (Cucurbita lagenaria minor) [669]

Cauwoorden (cleyn), Courge (petite), Cucurbita minor, Cucurbitae camerariae, Cucurbitae Perticales, Kurbs (klein)

1047

Bladzijde 1047

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lagenaria siceraria (Pyrifera-groep, var.)

kalebas, fles- (wilde vorm)

Cauwoorden (Wilde)

Cucurbita silvestris [670]

Cucurbita barbarica, Cucurbita marina, Somphos

1048

Bladzijde 1048

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Momordica balsamina

komkommer, bittere

Balsamappel Manneken Charantia [670] Balsam oppfel mennlin, Balsamina, Balsem appel manneken, Charantia, Merveille masle, Momordica, Pomum Hierosolymitanum, Pomum mirabile
1049

Bladzijde 1049

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Impatiens balsamina

balsemien

Balsamappel Wijfken Balsamina [671]

Balsam oppfel weiblin, Balsaminum, Balsem appel wijfken, Merveille femelle

1049  

Fragaria vesca

aardbei, bos-

Eerdtbezien(cruydt) (Ghemeyne)

Fragaria (= plant) & Fraga (= vrucht) [672]

Eerdtbesiencruyt, Erdtbeerenkraut, Fragaria, Fraisier

1050

Bladzijde 1050

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Fragaria vesca (var.) (niet Fragaria x ananassa) aardbei, tuin- Eerdtbezien (Ander ghedaente) Fragaria & Fraga altera [672]