Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boek

boek 23, blz. 1051-1084 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vijfde deel Inhoudende de beschrijvinghe van de cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in spijse ende moes ghebruyckt; ende van de Distelen, Kaerden, ende dierghelijck ghewas / Drij-en-twintighste Boeck Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1644)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1052

Bladzijde 1052.

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Brassica napus var. napus

knol, consumptie- (meiknol)

Rapen (Ghemeyne)

Rapum vulgare [673]

Naveau rond, Rapa, Rapen, Ruben

1052   niet herkend   Rape (Langhworpighe) Rapum oblongius [673]  

1053

Bladzijde 1053

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Brassica napus var. napobrassica

koolraap

Rapen (Tamme Steck- oft Parijsche)

Napus [674]

Napi, Napus hortensis, Napus sativus, Naveau, Navet, Navet domestique, Rapen (Parijsche), Steckrapen (tamme), Steckruben (trocken), Steckrapen, Steckruben

1054

Bladzijde 1054

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Brassica sp. (?) of Erucastrum sp. (?)

 

Rapen (Wilde Steck-)

Napus silvestris [674]

Napi, Napus sylvestris, Naszsteckruben, Naveau, Navet, Navet sauvage, Steckrapen, Steckruben

1055

Bladzijde 1055

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sinapis arvensis

herik

Herick

Rapistrum [675]

Erysimum Theophrasti, Hederich, Herick, Rapistrum, Sinapi sylvestre, Tortelle, Trionum, Velar

1055  

Lapsana communis

akkerkool

Lampsana

Lampsana [675]

Lampsana, Napium

1056

Bladzijde 1056

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Raphanus sativus

radijs

Radijs (Grooten Tamme)

Raphanis sive Radicula sativa [676]

Radicula, Radicula sativa, Radijs, Raifort, Raifort cultivé, Raphanus, Rettich

1057

Bladzijde 1057

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Raphanus sativus radijs Radijs (Kleyne Tammen) Radicula sativa minor [676] Radicula, Radicula sativa, Radijs, Raifort, Raifort cultivé, Raphanus minor, Rettich
1058 *

Bladzijde 1058

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Raphanus raphanistrum

herik, knop-

Radijs (Wilde)

Radicula silvestris [677]

Radicula palustris, Radicula sylvestris, Radijs (Water-), Radijs (wilder), Raifort d'eauë, Raifort sauvage, Rettich (wilder)

1059

Bladzijde 1059

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Armoracia rusticana

mierik(swortel)

Radijs (Meer-)

Raphanis magna [678]

Kern, Meerrettich, Radijs (Meer-), Raifort (grand), Raphanus, Raphanus magnus, Raphanus montanus

1060

Bladzijde 1060

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Daucus carota subsp. sativus

peen (met gele, oranje wortel)

Moren (Geele), Peeen (Geele), Pooten (Geele), Wortelen (Geele)

Pastinaca tenuifolia sativa lutea [678]

Daucium, Daucum, Daucus, Daucus Pastinaca, Pastenade domestique, Pastenade iaulne, Pastinaca sativa, Pastinacken (zam), Pastiney (zam), Peen (geel), Pooten, Ruben (geel), Staphilinus luteus, Staphilinus sativus, Wortelen (geel)

1060   Daucus carota subsp. sativus peen (met paarse wortel) Caroten, Peeen (Roode) Pastinaca tenuifolia sativa rubens [678] Caroten, Daucium, Daucum, Daucus, Daucus Pastinaca, Pastenade domestique, Pastenade rouge, Pastinaca sativa, Pastinacken (zam), Pastiney (rot), Pastiney (zam), Peen (roode), Pooten, Staphilinus niger, Staphilinus sativus
1061

Bladzijde 1061

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Daucus carota subsp. carota

peen, wilde

Croonkenscruydt, Pastinaken (Wilde), Voghelsnest

Pastinaca silvestris tenuifolia [679]

Babyron, Carota, Carotte sauvage, Croonkenscruyt, Dauci tertium genus, Daucium, Daucum, Daucus, Daucus creticus, Nid d'oyseau, Pastenade sauvage, Pastinaca rustica, Pastinaca sylvestris, Peen (wilde), Pesteney (wild), Pestnack (wild), Sicha, Staphilinus sylvestris, Vogelnest, Vogelsnest

1063

Bladzijde 1063

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pastinaca sativa var. sativa

pastinaak, gewone (gekweekte vorm)

Pastinaken (Ghemeyne oft Tamme) Pastinaca latifolia sativa [680] Chervy cultivé (grand), Mooren (tamme), Moren (zam), Pastinaca, Pastinaca vulgaris, Pastinaken, Sisarum, Staphylinus
1064

Bladzijde 1064

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pastinaca sativa var. sylvestris

pastinaak, wilde (wilde vorm)

Pastinaken (Wilde) Pastinaca latifolia silvestris [680] Baucia, Branca ursina, Cervi ocellus, Chervy sauvage, Elaphoboscum, Mooren (wilde), Moren (wild)
1065

Bladzijde 1065

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sium sisarum

suikerwortel

Serillen, Suyckerwortelen

Sisarum [681]

Chervilla, Chervy cultivé (petit), Gerlin, Gierlin, Rapuntzel (zam), Serillen, Servilla, Servillum, Sisarum, Siser, Suyckerwortelkens

1066

Bladzijde 1066

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Allium sativum

look, knof-

Loock (Eerste Tam oft Ghemeyn)

Allium (sativum primum) [682]

Ail, Ail de iardin, Allium, Allium sativum, Knobloch, Knoblouch, Loock, Loock (tam)

1066 * niet herkend   Loock (Tweede Tam) (Allium sativum secundum) [682  
1066 * niet herkend   Loock (Derde Tam) (Allium sativum tertium) [682]  

1068

Bladzijde 1068

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Allium vineale

look, kraai-

Loock (Wildt) met smalle bladeren

Allium silvestre tenuifolium [683]

Ail, Ail sauvage, Allium, Allium anguinum, Allium sylvestre, Knobloch, Knobloch (Feld-), Knobloch (wilder), Knoblouch, Loock, Loock (wildt)

1068

 

Allium ursinum

look, das-

Loock (Wildt) met breede bladeren, Loock (Das-)

Allium silvestre latioris folii [683]

Ail, Ail d'ours, Allium, Allium ursinum, Ampeloprasum, Knoblauch (Walt-), Knobloch, Knobloch (Walt-), Knoblouch, Loock, Loock (Das-), Scorodoprassum Dioscoridis

1069

Bladzijde 1069

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Allium victoriale look, Alpen- Loock (Bergh-) Allium Alpinum [684]  
1070

Bladzijde 1070

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Allium subhirsutum (?)   Moly met smalle bladeren Moly angustifolium [685] Moly, Moly Dioscoridis
1071

Bladzijde 1071

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Moly met breede bladeren Moly latifolium [685]  
1071   niet herkend   Moly van Indien Moly Indicum [685]  

1073

Bladzijde 1073

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Alliaria petiolata

look-zonder-look

Loock sonder Loock

Alliaria [686]

Alliaire, Alliaria, Knoblochkraut, Loock sonder loock, Leuchel, Pes asininus, Saszkraut, Scordotis

1074

Bladzijde 1074

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Allium cepa

ui

Ajuyn (Ronden)

Cepa rotunda [687]

Ayeuyn, Cepa, Cepe, Crommion, Oignon, Zwibel

1074   niet herkend   Aiuyn (Langhen) Cepa oblonga [687]  

1076

Bladzijde 1076

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Allium ampeloprasum var. porrum

prei (gekweekt om de "bol", de bladschede)

Loock (Poer- oft Porrey-), Pareye (Bol- oft Kop-), Pareye (Ongheschoren oft Ghemeyne)

Porrum capitatum [688]

Lauch, Paraye, Pareye, Poreau, Poreau testu, Porrum, Porrum capitatum

1076   Allium ampeloprasum var. porrum prei (gekweekt om het blad) Pareye (Gheschoren oft Ghesneden) Porrum sectivum [688] Lauch, Paraye, Pareye, Poreau, Poreau sectil, Porrum, Porrum sectivum

1078

Bladzijde 1078

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Allium schoenoprasum

look, bies-

Loock (Bies-), Pareye (Bies-)

Schoenoprasum [689]

Biesloock, Bryszlauch, Poreau (petit), Schnitlauch, Schoenoprasum

1079

Bladzijde 1079

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Allium ampeloprasum var. ampeloprasum prei, wilde (olifantenknoflook) Pareye (Wijngaerdt-) Ampeloprasum [690]  
1080

Bladzijde 1080

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Urginea maritima

ui, zee-

Aiuyn (Zee-)

Scilla [690]

Cepe muris, Oignon de mer, Oignon de souris, Meerzwibel, Scilla, Squilla, Squille, Squille vraye, Stipouille, Zee Ayeuyn

1081

Bladzijde 1081

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pancratium maritimum

lelie, zand-

Pancratium Pancratium [691] Bulbus littoralis, Pancratium, Scilla communis, Squille vulgaire
1082 *

Bladzijde 1082

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Bulb (Woldraghende), Bulbus Eriophorus Bulbus eriophorus (Theophrasti) [692]  
    Ferraria spec. (?)   Bulb (Woldraghende), Bulbus Eriophorus Bulbi eriophori icon ab amico missa [692]  
1083

Bladzijde 1083

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Scilla hyacinthoides (?)   Bulbus Eriophorus, soo die te Wienen ghewassen is Bulbi eriophori Viennae nati effigies [692]  
1083 * niet herkend   Bulb (Hayrachtighe) Bulbus trichodes [693]  
1083   Tigridia pavonia tijgerbloem Tigersbloeme Tigridis flos [693]  
1084

Bladzijde 1084

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Scilla peruviana hyacint, Peruviaanse ster- Hyacinth (Sterre-) van Peru (Bulbus eriophorus Peruanus)