Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boek

boek 24, blz. 1085-1126 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vijfde deel Inhoudende de beschrijvinghe van de cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in spijse ende moes ghebruyckt; ende van de Distelen, Kaerden, ende dierghelijck ghewas / Vier-en-twintighste Boeck Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1644)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1085

Bladzijde 1085

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Petroselinum crispum

peterselie, tuin-

Eppe (Hof-), Peterselie Apium hortense [694] Apium, Apium hortense, Persil, Persil de iardin, Peterlin, Peterselie, Peterselie (ghemeyn), Petersilgen, Petroselinum

1087

Bladzijde 1087

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Apium graveolens

selderij

Eppe, Iouffrouwmerck

Apium palustre sive Eleoselinum [695]

Ache, Apium, Apium palustre, Apium rusticum, Eleoselinon, Eleoselinum, Epffich, Eppe, Hydroselinon agrion, Jouffrouw merck, Paludapium, Persil de marez

1088

Bladzijde 1088

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Peucedanum oreoselinum

varkenskervel, berg- Eppe (Berg-), Veelgutta Oreoselinum sive Veelgutta [696] Apium montanum, Epffich (Berch-), Eppe (Berch-), Persil de montaigne
1089

Bladzijde 1089

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sison amonum

eppe, steen-

Eppe (Steen-), Peterselie (Vremde)

Petroselinum Macedonicum Fuchsii [697]

Amomum, Apium saxatile, Epffich (Stein-), Eppe (steen-), Persil de Macedoine, Persil de roches, Persil (vray), Peterlin (Stein-), Peterselie (vremde), Petrapium, Petroselinum, Petroselinum Macedonicum

1089   Athamanta macedonica (?)   Eppe (Steen-) , Peterselie (Vremde) Petroselinum Macedonicum ex Lobelio [697]  
1091

Bladzijde 1091

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Smyrnium olusatrum

kervel, zwartmoes-

Eppe (Groote), Eppe (Ros- oft Peerts-), Peterselie van Alexandrien

Hipposelinum [698]

Ache (grande), Alexandre, Apium sylvestre, Epffich (grosz), Eppe (groote), Eppich (grosz), Equapium, Hipposelinon, Hypposelinon, Hipposelinum, Olusatrum, Persil (grand), Petroselinum Alexandrinum, Petroselinum Macedonicum, Smyrnium

1092

Bladzijde 1092

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Smyrnium perfoliatum

kervel, doorwas-

Smyrnium van Cilicien, Smyrnium van den bergh Amanus

Smyrnium Amani montis [698]

Hipposelinon agreste, Petroselinon, Smyrnion, Smyrnium

1093

Bladzijde 1093

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anthriscus sylvestris

fluitenkruid

Eppe (Wilde)

Apium silvestre sive Thysselium [699]

Ache sauvage, Apium sylvestre, Epffich (wilder), Eppich (wilder), Eppe (wilde), Eppich (wilder), Meum, Persil sauvage

1094

Bladzijde 1094

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Orlaya grandiflora

straalscherm

Caucalis Caucalis [700] Caucalis, Daucus sylvestris

1095

Bladzijde 1095

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anthriscus cerefolium

kervel, echte

Kervel

Chaerefolium [700]

Cerefolium, Cerfueil, Chaerephyllum, Chaerophyllum, Kerbelkraut, Kervel, Korffelkraut

1096

Bladzijde 1096

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Myrrhis odorata

kervel, Roomse

Kervel (Wilde) Myrrhis [701] Cicutaire, Cicutaria, Kervel (wilde), Korffel (wilder), Myrrha, Myrrhis, Persil d'asne
1097

Bladzijde 1097

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Scandix pecten-veneris

kervel, naalden-

Kervel (Naelde)

Scandix sive Pecten Veneris [701]

Acula, Acus pastoris, Aiguille de berger, Herba scanaria, Naeldenkervel, Scandix

1099

Bladzijde 1099

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tordylium syriacum   Gingidium (Eerste) Gingidium primum [702]  

1099

 

Ammi visnaga

akkerscherm, fijn

Gingidium (Tweede), Visnaga

Gingidium alterum [702]

Bisacutum, Gingidium, Lepidion, Lepidium, Visnaga

1100

Bladzijde 1100

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Asparagus officinalis subsp. officinalis

asperge, tuin-

Asperges (Tamme),  Coraelcruydt

Asparagus hortensis [703]

Asparagus, Asperge, Coraelcruyt, Sparagus, Spargen, Speragus

1100

 

Asparagus acutifolius

asperge, wilde

Asperges (Eerste Wilde)

Asparagus silvestris sive Corruda prior [703]

Asparagus sylvestris, Asperge sauvage, Corruda
1101

Bladzijde 1101

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Asparagus aphyllus   Asperges (Tweede Wilde) Asparagus silvestris alter [704]  
1101   Asparagus albus   Asperges (Derde Wilde) Asparagus silvestris tertius [704]  
1103

Bladzijde 1103

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Crithmum maritimum

venkel, zee-

Creta marina, Venckel (Zee-) Crithmum marinum [705]

Bacille, Bati, Creta marina, Crete marine, Crithmum, Fenoil marin

1103   Echinophora spinosa   Creta marina (Stekende oft Doornachtighe) Crithmum spinosum [705]  
1104

Bladzijde 1104

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Inula crithmoides   Creta marina met gulde bloemen Crithmum chrysanthemum [706]  

1105

Bladzijde 1105

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Brassica nigra

mosterd, zwarte

Mostaertcruydt (Tweede Tam oft Ghemeyn)

Sinapi sativum prius [706]

Mostaert, Mostaert (ghemeyn), Moustarde, Moustarde de iardin, Senevé, Senevé de iardin, Senevé domestique, Senff, Senff (zamer), Sinapi, Sinapi commune, Sinapis, Sinapium

1105  

Sinapis alba

mosterd, witte

Mostaertcruydt (Eerste Tam oft Wit)

Sinapi sativum alterum [707]

Eruca, Mostaert, Mostaert (wit), Moustarde, Senevé, Senevé blanc, Senevé domestique, Senff, Senff (weisser), Sinapi, Sinapi hortense, Sinapis, Sinapium

1106

Bladzijde 1106

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Erucastrum nasturtiifolium (?)

schijnraket

Mostaertcruydt (Wildt)

Sinapi silvestre [707]

Mostaert, Mostaert (wilden), Moustarde, Senevé, Senevé sauvage, Senff, Senff (wilder), Sinapi sylvestre, Sinapi, Sinapis, Sinapium

1107

Bladzijde 1107

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Eruca vesicaria  subsp. sativa

herik, zwaard-

Rakette (Roomsche oft Tamme)

Eruca sativa [708]

Eruca, Eruca hortensis, Eruca sativa, Rakette (Roomsche), Roquette cultivée, Roquette domestique

1108

Bladzijde 1108

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Diplotaxis tenuifolia

zandkool, grote

Rakette (Wilde)

Eruca silvestris [708]

Eruca sylvestris, Rakette (wilde), Roquette sauvage

1109

Bladzijde 1109

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Artemisia dracunculus

dragon

Dragon

Draco herba [709]

Draco, Dragon

1110

Bladzijde 1110

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Achillea ptarmica

bertram, wilde

Dragon (Wilden), Ptarmice, Tandtcruydt (Wildt)

Draco silvestris sive Ptarmice [710]

Bertram (wilden), Maluwe, Ptarmice, Pyrethre sauvage, Pyrethrum sylvestre, Reinfahrn (weisz), Sternutamentaria, Tannesie blanche

1111

Bladzijde 1111

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Xeranthemum annuum papierbloem Ptarmice van Oostenrijck Ptarmice Austriaca [710]  
1112

Bladzijde 1112

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lepidium sativum

tuinkers (sterkers)

Kersse (Ghemeyne oft Hof-)

Nasturtium hortense [711]

Cressio(n), Cresson alnoys, Gartenkresz, Kersse, Kresz, Nasitort, Nasturtium, Nasturtium commune

1114

Bladzijde 1114

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Barbarea vulgaris

barbarakruid, gewoon

Barbelcruydt (Sinte), Kersse (Winter-), Steencruydt

Barbarea [712]

Barbaraea, Cardamum hybernum, Herba Sanctae Barbarae, Herbe de Saincte Barbe, Kersse (Winter-), Nasturtium hybernum, Pseudobunium, Sankt Barbarakraut, Steencruyt

1114  

Thlaspi arvense

krodde, witte

Kersse (Eerste Wilde), Visselcruydt

Thlaspi latius [712]

Bytron, Capsella, Cresz (wilder), Dasmophon, Kersse (wilde), Myitis, Myopteron, Scandulaceum, Scordothlaspi, Senevé sauvage, Thlaspi, Thlaspi, Thlaspi (premiere espece de), Visselcruyt

1115

Bladzijde 1115

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lepidium campestre

kruidkers, veld-

Kersse (Tweede Wilde)

Thlaspi alterum [712]

Baurn Kresz, Baurn Senff, Bytron, Capsella, Cresson rustique, Cresz (wilder), Dasmophon, Kersse (Boeren-), Kersse (wilde), Mostaert (Boeren-), Myitis, Myopteron, Nasturtium tectorum, Scandulaceum, Senevé rustique, Senevé sauvage, Sinapi rusticum, Thlaspi, Thlaspi alterum, Thlaspi (seconde espece de)

1115  

Lepidium ruderale

kruidkers, steen-

Bessemcruydt, Kersse (Kleynste Wilde)

Thlaspi minimum [713]

Bessemcruyt, Bysemkraut, Bytron, Capsella, Cresz (wilder), Dasmophon, Kersse (wilde), Myitis, Myopteron, Scandulaceum, Senevé sauvage, Thlaspi, Thlaspi angustifolium, Thlaspi minus, Thlaspi (petit)

1117

Bladzijde 1117

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Iberis umbellata

scheefbloem, scherm-

Draba, Kersse (Wilde) van Candien, Thlaspi van Candien Draba sive Arabis aut Thlaspi Candiae [713]

Arabis, Draba, Dryophonon, Thlaspi de Candie

1118

Bladzijde 1118

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sisymbrium officinale

raket, gewone

Erysimum, Irio

Irio sive Erysimum [714]

Chamaeplion, Erysimon Dioscoridis, Irio

1119

Bladzijde 1119

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lepidium graminifolium

graskers

Iberis

Iberis [715]

Cardamantice, Hiberis, Iberis, Lepidium, Nasturtium sylvestre

1120

Bladzijde 1120

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lepidium latifolium

peperkers

Pepercruydt

Lepidium Plinii [716]

Lepidium Plinii, Passerage, Pepercruyt, Pfefferkraut, Piperitis, Raphanus sylvestris

1122

Bladzijde 1122

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Capsicum annuum var.

peper, Spaanse (chilipeper, rode peper)

Peper (Bresilie-) met langhe rechte hauwen, Peper van Indien (Peper van America)

Capsicum oblongioribus siliquis [716]

Capsicum, Capsicum latum, Capsicum oblongius, Peper (Bresilie-), Peper van Indien, Pfeffer (Calecutischer), Peper (Indianischer), Piper Calecuthium, Piper Hispanicum, Piper Indianum, Piperitis (Plinius), Poyvre d'Espaigne, Poyvre d'Inde, Poyvre d'Inde (large), Poyvre d'Inde (long), Siliquastrum (Plinius), Zingiber caninum (Avicenna)

1122   Capsicum annuum var. peper, Spaanse (chilipeper, rode peper) Peper (Bresilie-) met langhe kromme hauwen, Peper van Indien (Langh) Capsicum recurvis siliquis [716]  
1122   Capsicum annuum var. peper, Spaanse (chilipeper, rode peper) Peper (Bresilie-) met breede hauwen, Peper van Indien (Breedt) Capsicum latis siliquis [717]  
1123

Bladzijde 1123

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Capsicum baccatum peper, Spaanse (besachtige chilipeper) Peper (Bresilie-) met ronde kleyne hauwen Capsicum minimis siliquis [717]  
1124

Bladzijde 1124

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Capsicum annuum var. peper, Spaanse Peper (Bresilie-) met recht opstaande vruchten    
1124   Capsicum annuum var. peper, Spaanse Peper (Bresilie-) met neehanghende vruchten    
1125

Bladzijde 1125

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Capsicum annuum var. peper, Spaanse Peper (Bresilie-) met langhworpighe neehanghende vruchten    
1126

Bladzijde 1126

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Solanum pseudocapsicum appeltje-der-liefde (oranjeappelboompje, sierpeper) Peper (Valsch Bresilie) Pseudocapsicum [718]