Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boek

boek 25, blz. 1127-1160 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Vijfde deel Inhoudende de beschrijvinghe van de cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in spijse ende moes ghebruyckt; ende van de Distelen, Kaerden, ende dierghelijck ghewas / Vijf-en-twintighste Boeck Van Distelen ende Caerden

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1644)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1127

Bladzijde 1127

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Acanthus mollis

acanthus, zachte

Acanthus (Tammen oft Sachten), Berenklauw

Acanthus sativus [719]

Acantha, Acanthus, Acanthus sativus, Beerenclauw, Bernklauw, Branca ursina, Branche ursine cultivée, Craepula, Herpacantha, Marmoraria, Melamphyllon, Paederota, Topiaria

1128

Bladzijde 1128

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Acanthus spinosus

berenklauw, doornige

Acanthus (Wilden oft Stekenden)

Acanthus silvestris [719]

Acanthus sauvage, Acanthus sylvestris, Acanthus (wilden)

1129

Bladzijde 1129

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Onopordum acanthium

distel, weg-

Distel (Eerste Witte Wegh-) Acanthium [720] Acanthium, Chardon argentin, Distel (groote witte), Distel (weisz Wege-), Distel (witte wech-), Distel (wilde)
1129   Onopordum illyricum   Distel (Tweede Witte Wegh-) Acanthium alterum [720]  
1130

Bladzijde 1130

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Silybum marianum

distel, Maria-

Distel (Onser Vrouwen)

Carduus leucographus [722]

Agriocinara, Bedeguar, Carduus Mariae, Carduus Ramptarius, Chardon nostre Dame, Donacitis, Erysisceptrum, Frauwendistel, Mariendistel, Onser Vrouwen distel, Spina alba, Spina regia

1131

Bladzijde 1131

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Echinops sphaerocephalus

kogeldistel, beklierde

Distel (Eerste Vremde oft Roomsche)

Carduus sphaerocephalus [722]

Chardon estranger, Chardon Romain, Distel (Romisch), Distel (Roomsche of vremde), Distel (Welsch), Spina peregrina

1131 * niet herkend   Distel (Derde Vremde oft Kleyne Vremde) Carduus sphaerocephalus tertius [723]  
1131 * niet herkend   Distel (Vierde Vremde oft Allerkleynste Vremde) Carduus sphaerocephalus quartus aut minimus [723]  
1131 * niet herkend   Distel (Vijfde Vremde) Carduus sphaerocephalus (quintus), (Spina alba) [723]  
1132

Bladzijde 1132

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Echinops spinosus   Distel (Tweede Vremde oft Scherpe Roomsche) Carduus sphaerocephalus acutus [722]  
1133

Bladzijde 1133

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cirsium eriophorum distel, wollige Distel met de wolachtighe bloemknoppen, Monickscruyne Carduus eriocephalus, (Corona fratrum) [723]  
1134

Bladzijde 1134

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cynara scolymus

artisjok

Articiocken

Cinara [724]

Alcocalum, Arocum, Artichaut, Articocalus, Caravus, Carduus sativus, Chamaeleon, Cinara, Cynara, Spondyli, Strobildorn

1134 *

Cynara cardunculus

kardoen

Articiocken (Stekelighe)

Cinara spinosa [724]

Chardonnerette, Chardons, Cinara acuta, Cynara aliud genus

1136

Bladzijde 1136

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Scolymus hispanicus   Distel (Gulde), Distel met geele bloemen Carduus chrysanthemus [725]  

1137

Bladzijde 1137

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Carlina acaulis subsp. simplex

distel, zilver-

Carline (Eerste oft Groote),  Everwortel (Eerste)

Carlina sive Leucantha [727]

Cardopatium, Carlina, Carline blanche, Carolina, Eberwurtz, Eberwurtz (grosz), Eberwurtz (weisz),  Everwortele, Everwortele (witte), Ischias, Leucacantha, Phyllon, Polygonatum, Spina alba

1138

Bladzijde 1138

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Carlina acaulis subsp. acaulis

distel, zilver- (zonder stengel)

Carline (Tweede), Everwortel (Tweede)

Carlina altera, Carlina humilis aut minor [727]

Acanthis, Carlina (cleyne), Carline (petite), Eberwurtz (klein), Everwortele (cleyn), Spina arabica, Suchaha

1140

Bladzijde 1140

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Carlina vulgaris

distel, drie-

Carline (Wilde), Distel (Eerste oft Groote Drije-)

Carlina silvestris [728]

Carlina sylvestris, Carline sauvage, Dreydistel, Dryedistel, Frauwen distel, Seuwdistel

    Carlina racemosa   Distel (Tweede oft Kleyne Drije-) Carlina silvestris minor [728]  

1141

*

Bladzijde 1141

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cirsium acaule

distel, aard-

Cham(a)eleon (Witten)

Chamaeleon albus

Carduus irin(e)us, Carduus lacteus, Carduus sylvaticus, Carduus varinus, Chamaeleo albus, Chamaeleon blanc, Chrysisceptrum, Erisisceptrum, Ixia

1143

Bladzijde 1143

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Carthamus corymbosus

saffloer, scherm-

Cham(a)eleon (Swarten) van Cortusus

Chamaeleon niger Cortusi [729]

Carduus niger, Chamaeleo niger, Chamaeleon noir, Cnidios coccos, Cynomazon, Cynoxylon, Cynozolon, Ocymoides, Pancarpon, Ulophonon, Ustilago, Vernilago

1143   Picnomon acarna (?)   Cham(a)eleon (Swarten) van Salamanca Chamaeleon niger salmanticensis [729]  
1144

Bladzijde 1144

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Eryngium maritimum

distel, blauwe zee-

Distel (Cruys-), Eindeloos, Eryngium (Groot oft Zee-), Meerwortel

Eryngium marinum [730]

Cruyswortele, Endeloos, Erynge, Eryngium, Eryngium (grand), Eryngium marin, Eryngium marinum, Iringus, Meerewortele

1145

Bladzijde 1145

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Eryngium campestre

distel, echte kruis-

Distel (Kleyne Cruys-), Eryngium (Kleyn oft Velt-)

Eryngium campestre [730]

Brachendistel, Centumcapita, Chardon à cent testes, Cruysdistel, Eryngium, Eryngium vulgaire, Eryngium vulgare, Iringus, Manstreuw, Rad distel, Radendistel

1147

Bladzijde 1147

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Eryngium planum distel, vlakbladige kruis- (framboosdistel) Distel (Eerste Bastaert Cruys-), Eryngium (Eerste Bastaert- oft Sacht) Eryngium spurium primum [732]  
1147   Eryngium alpinum distel, Alpenkruis- Cruyswortel van Pruyssen, Distel (Tweede Bastaert Cruys-), Eryngium (Tweede Bastaert- oft Sacht) van Matthiolus, Eryngium sonder doornen Eryngium planum Matthioli [732]  
1147   Eryngium pusillum (?)   Distel (Derde Bastaert Cruys-), Eryngium (Derde Bastaert-), Eryngium Naenken van Clusius Eryngium pumilum Clusii [732]  
1147   Falcaria vulgaris sikkelkruid Distel (Vierde Bastaert Cruys-), Eryngium (Vierde Bastaert-) Eryngium spurium quartum [732]  

1149

Bladzijde 1149

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Centaurea calcitrapa

kalketrip

Distel (Sterre-)

Carduus stellatus [733]

Calcitrapa, Carduus stellatus, Chardon estoillé, Chaussetrape, Radendistel, Stellaria, Sterre distel, Wallen distel

1149   Centaurea solstitialis centaurie, zomer- Distel (Eerste Somer-) Spina solstitialis [734]  
1150

Bladzijde 1150

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Centaurea collina   Distel (Tweede Somer-) Spina solstitialis altera [734]  
1151

Bladzijde 1151

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Dipsacus sativus

kaardenbol, grote (gekweekte soort)

Kaerden oft Volders Kaerden (Tamme)

Dipsacus sativus [735]

Bubenstrel, Caerden, Caerden (tamme), Carduus fullonum, Carduus Veneris, Chamaeleon, Chardon à carder, Chardon à carder cultivé, Chardon à foulon, Cinara rustica, Cneoron, Crocodilion, Dipsacum, Dipsacum album, Dipsacum sativum, Karten distel, Labrum Veneris, Meleta, Moraria, Onocardion, Sciara, Veneris lavacrum, Verge de berger, Virga pastoris, Volderscaerden, Weberkarten

1151  

Dipsacus fullonum

kaardenbol, grote (wilde soort)

Kaerden oft Volders Kaerden (Wilde)

Dipsacus silvestris [735]

Bubenstrel, Caerden, Caerden (wilde), Carduus fullonum, Carduus Veneris, Chamaeleon, Chardon à carder, Chardon à carder sauvage, Chardon à foulon, Cinara rustica, Cneoron, Crocodilion, Dipsacum, Dipsacum purpureum, Dipsacum sylvestre, Karten distel, Labrum Veneris, Meleta, Moraria, Onocardion, Sciara, Veneris lavacrum, Verge de berger, Virga pastoris, Volderscaerden, Weberkarten

1152

Bladzijde 1152

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Dipsacus pilosus

kaardenbol, kleine

Kaerden (Kleyne)

Dipsacus tertius [735]

Bubenstrel, Caerden, Caerden (ander gheslacht van wilde), Carduus fullonum, Carduus Veneris, Chamaeleon, Chardon à carder, Chardon à carder sauvage (autre espece de), Chardon à foulon, Cinara rustica, Cneoron, Crocodilion, Dipsacum, Dipsacum tertium, Karten distel, Labrum Veneris, Meleta, Moraria, Onocardion, Sciara, Veneris lavacrum, Verge de berger, Virga pastoris, Volderscaerden, Weberkarten

1153

Bladzijde 1153

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Carthamus lanatus

saffloer, wollige

Carthamus (Wilden)

Atractylis recticaulis [736]

Amyron, Amyrum, Aphedron, Aspidion, Atractilis, Carthamus sylvestris, Carthamus (wilde), Cnecus sylvestris, Colus rustica, Fusus agrestis, Praesepium, Quenoille rustique, Saffran bastard sauvage

1154

Bladzijde 1154

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cnicus benedictus

distel, gezegende

Cardobenedictus

Carduus benedictus (Atractylis altera) [737]

Atractilis hirsutior, Cardobenedict, Cardobenedictus, Carduus benedictus, Chardon benist, Distel (besegneter)

1155

Bladzijde 1155

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cirsium sp.

vederdistel

Cirsion, Distel (Groote Dauw-)

Cirsion [737]

Buglossum magnum, Cirsion, Cirsium, Dauwdistel (groote), Spina mollis

1155 * niet herkend   Cirsion (Tweede) Cirsion Matthioli [737]  
1155 * niet herkend   Cirsion (Derde) Cirsion tertium [737]  
1155 * niet herkend   Cirsion (Vierde)    
1157

Bladzijde 1157

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Onopordum illyricum (?)   Acanos, Onopordon Onopordon [738]  
    Cirsium ferox (?)   Distel (Leeuwe-) Leo sive Carduus ferox [738]  

1158

Bladzijde 1158

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Carduus crispus

distel, krul-

Distel (Eerste Wilde)

Carduus silvestris primus [739]

Carduus sylvestris, Chardon sauvage, Distel (wilde), Limonium, Pherusa, Pyracantha, Scolymus

1158

 

Carduus acanthoides

distel, langstekelige

Distel (Tweede Wilde)

Carduus silvestris alter [739]

Carduus sylvestris, Chardon sauvage, Distel (wilde), Limonium, Pherusa, Pyracantha, Scolymus

1159

Bladzijde 1159

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cirsium arvense

distel, akker-

Distel (Derde Wilde)

Carduus silvestris tertius [740]

Cardui sylvestris tertium genus, Carduus asininus, Chardon d'asne, Chardon sauvage, Distelen (Esels-), Distelen (Tderde gheslacht van wilden)