Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boek

boek 26 blz. 1161-1191 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Seste deel Inhoudende de beschrijvinghe van de Heesteren ende Boomen / Ses-en-twintighste Boeck Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1644)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1162

Bladzijde 1162

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rubus fruticosus

braam, gewone

Braem(en) (Groote oft Ghemeyne), Breemen [vrucht: Braembezien, Haghebezien]

Rubus [742]

Braembesien, Braemen, Breemen, Bremen, Brombeer, Haeghebesien, Meure de Ronce, Meurons, Mora bassi, Mora bati, Morum rubi, Ronce, Rubus, Sentis, Vacinia

1162  

Rubus caesius

braam, dauw-

Braem(en) (Kleyne oft Eerdt-)

Rubus minor [742]

Braemen (cleyne), Catherine, Chamaebatus, Humirubus, Ronce (petite)

1163

Bladzijde 1163

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rubus idaeus

framboos

Hinnebezien

Rubus Idaeus [743]

Frambesien, Framboises, Framboisier, Hinnebesien, Hinnebraemen, Horbeeren, Hymbeeren, Morum rubi Idaei, Rubus idaeus

1164

Bladzijde 1164

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ononis repens subsp. spinosa

kattendoorn

Pranghwortel, Stalcruydt Ononis [743] Acutella, Anonis, Arresta bovis, Arreste beuf, Hawhechel, Ochsenbrech, Ononis, Prangwortel, Remora aratri, Resta bovis, Stalcruyt, Stalkraut
1165

Bladzijde 1165

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ruscus aculeatus

muizendoorn, stekelige

Palm (Stekende)

Ruscum [744]

Bruscus, Buys poignant, Keerbesien, Meuszdorn, Muysdorne, Myrte sauvage, Myrtus sylvestris, Palm (stekende), Ruscum, Ruscus, Stekende palm

1167

Bladzijde 1167

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ruscus hypoglossum

muizendoorn

Keelcruydt, Tapkenscruydt, Tonghenbladt (Manneken)

Hippoglossum [745]

Auffenblat, Beerblat, Bislingua, Bonifacia, Hauckblat, Herbe aux langues, Hippoglossum, Hippoglossum mas, Hypoglossum, Keelcruyt, Lingua pagana, Tapkenscruyt, Tonghenbladt, Uvularia, Zapfflinkraut, Zungenblatt

1167 *

Danaë racemosa

laurier, Alexandrijnse

Tonghenbladt

Laurus Alexandrina [745]

Laurier Alexandrin, Laurus Alexandrina, Laurus Idaea, Laurus van Alexandrien, Victoriola

1168 *

Bladzijde 1168

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ruscus hypophyllum

muizendoorn

Tonghenbladt (Wijfken)

 

Hippoglossum femelle

1168

 

Capparis spinosa

kapperstruik

Cappers

Capparis [746]

Capparis, Capperen, Cappers, Capres, Cynosbatos, Rubus canis, Sentis canis 

1170

Bladzijde 1170

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Zygophyllum fabago kapperstruik, Syrische Cappers met hauwkens Capparis fabago [747]  
1171

Bladzijde 1171

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ribes uva-crispa

bes, kruis-

Croesbesien, Kroeselen, Stekelbesien

Uva crispa [748]

Groiselier, Groiselles, Grossula, Grossularia, Knoeselen, Kreuszbeer, Kroeselbesien, Kruselbeer, Stekelbesien, Uva crispa

1172

Bladzijde 1172

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ribes rubrum

bes, aal-

Aelbesien (Roode), Besiekens over Zee (Roode)

Ribesium fructu rubro [749]

Aelbesiekens, Aelbesien (roode), Besiekens over zee, Groiselles d'outre mer, Groiselles rouges, Grossula rubra, Grossula transmarina, Grossularia transmarina, Ribes, Ribes rubrum, Ribesum, Sant Johansbeerlin, Sant Johanstreubel, Treublin, Uva ursi Galeni

1172  

Ribes nigrum

bes, zwarte

Aelbesien (Swarte), Besiekens over Zee (Zwarte)

Ribesium fruct nigro [749]

Aelbesiekens, Aelbesien (swerte), Besiekens over zee, Groiselles d'outre mer, Groiselles noires, Grossula transmarina, Grossularia transmarina, Ribes, Ribes nigrum, Ribesum, Sant Johansbeerlin, Sant Johanstreubel, Treublin, Uva ursi Galeni

1174

Bladzijde 1174

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Berberis vulgaris

zuurbes

Sauseboom, Suerboom

Spina acida sive Oxyacantha [750]

Berberis, Erbsel, Espine vinette, Paisselbeer, Saurich, Sauseboom, Versich

1176

Bladzijde 1176

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Crataegus laevigata

meidoorn, tweestijlige

Haghedoren, Haghedoren (Witte)

Oxyacanthus sive Spina acuta [751]

Aube espine, Canina sentis, Hagdorn, Haghedoren, Haghedoren (witte), Oxyacantha Dioscoridis, Pyrina, Pytyanthe, Rubus canis, Sentis canis, Spina acuta

1176 * niet herkend   Haghedoren (Kleyne oft Vremde) Spina acuta altera [750]  

1177

Bladzijde 1177

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Astragalus gummifer

hokjespeul, gom-

Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha

Tragacantha sive Hirci spina [751]

Espine de bouq, Gummi Dragaganthi, Hirci spina, Tragacantha, Tragacanthae lachrima

1177

 

Astragalus tragacantha

tragant

Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha

Tragacantha sive Hirci spina [751]

Espine de bouq, Gummi Dragaganthi, Hirci spina, Tragacantha, Tragacanthae lachrima

1178 *

Bladzijde 1178

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

    Tragacantha (Ander) in Provencen ghevonden (Tragacantha altera, Tragacantha Hispanica)  

1178

 

Acacia nilotica

acacia, echte

Acacia (Eerste oft Oprechte)

Acacia [752]

Acacia Aegyptiaca, Acacia d'Égypte

1179 *

Bladzijde 1179

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

(Acacia nilotica) gom, Arabische Gomme van Arabien Gummi Arabicum [752]  
1180

Bladzijde 1180

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Spartium spinosum

brem, stekel-

Acacia (Tweede)

Acacia altera [753]

Acacia altera, Acacia Pontique

1181

Bladzijde 1181

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus spinosa

sleedoorn

Pruymboom (Wilden), Slehedoren [vrucht: Slehen]

Prunus silvestris [753]

Fourdeines, Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Prune,  Pruneolum, Prunier, Prunier sauvage, Prunulum, Prunum, Prunum sylvestre, Prunus, Prunus sylvestris, Pruymboom, Pruyme, Schlehedorn, Schlehen, Slehedoren, Slehen

1182

Bladzijde 1182

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lycium barbarum

boksdoorn

Rhamnus (Eersten)

Rhamnus primus [754]

Rhamnus (Premiere espece de)

1182   Lycium afrum (?)   Rhamnus (Eersten), andere soorte Rhamnus primus alter [754]  
1183

Bladzijde 1183

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hippophaë rhamnoides

duindoorn

Rhamnus (Tweeden) Rhamnus secundus [755]

Rhamnus (Seconde espece de)

1183   Rhamnus lycioides (?)   Rhamnus (Derden) van Clusius Rhamnus tertius [755]  
1185

Bladzijde 1185

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Paliurus spina-christi Christusdoorn Paliurus (Eersten) met platte bezien Paliurus primus [756]  
1185 * niet herkend   Paliurus (Tweeden) met ronde bezien Paliurus secundus [756]  
1186

Bladzijde 1186

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rhamnus catharticus

wegedoorn

Rhijnbesien

Rhamnus solutivus [756]

Baccae Rhenanae, Creutzbeer, Rhamnus solutivus des Modernes, Rhamnus solutivus Recentiorum, Rhynbesien, Rhynbesiendoren, Verd de vessie (Plante portant le), Weghedorn, Weghedornbeer

1187

Bladzijde 1187

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pyracantha coccinea

vuurdoorn

Bucksboom (Doornachtighen), (Lycium), Pyxacantha

Pyxacantha Matthioli [757]

Buxdoren, Buxus asininus, Buys d'asne, Buys espineux, Lycium, Pyxacantha

1188

Bladzijde 1188

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ilex aquifolium

hulst

Hulst Agrifolium [758]

Aquifolia, Houx, Hulst, Ruscus sylvestris, Stechpalmen, Walddistel

1189

Bladzijde 1189

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ulex europaeus

gaspeldoorn

Gaspeldoren

Genista spinosa [759]

Gaspeldoren, Geneste espineux, Geneste sauvage, Genista spinosa, Genista sylvestris

1190

Bladzijde 1190

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Genista lusitanica (?)   Gaspeldoren (Ander ghedaente van) Genistae spinosae altera icon [759]  
1190  

Genista anglica

brem, stekel-

Brem (Stekende) Genistella [760]

Brem (stekende), Erdtpfrymmen, Geneste (petit), Genestella, Genistella, Pfrymmen (steekend), Streichblumen (klein)