Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boek

boek 27, blz. 1192-1235 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Seste deel Inhoudende de beschrijvinghe van de Heesteren ende Boomen / Seven-en-twintighste Boeck Van de Heesteren sonder doornen

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1644)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1192

Bladzijde 1192

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cytisus scoparius brem Brem (Groote ende Kleyne oft Neere) Genista [761] Brem, Genesta, Geneste, Genestra, Genista, Ginst, Pfrimmen, Pfrymmen, Spartium
1192  

Orobanche rapum-genistae

bremraap, grote

Brem-Rape Rapum Genistae [761] Bremrape, Limodorum, Naveau de Geneste, Orobanche, Rapa Genestrae, Rapum Genistae
1192  

Genista hispanica

brem, Spaanse

Brem (Hayrighen oft Ruyghen) Genista hirsuta [762]

Brem (Spaensche), Geneste d'Espaigne, Genestra Hispanica, Genista, Spartum

1193

Bladzijde 1193

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Spartium junceum (?) bezemstruik Brem (Italiaenschen) Genista Italica [761]  
1195

Bladzijde 1195

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Genista tinctoria

brem, verf-

Brem (Ghemeynen Acker-) Genista tinctoria [763]

Ackerbrem, Ferbblumen, Flos tinctorius, Geelferbblumen, Heydensmuck

1195   Genista florida (?)   Brem (Grooten Acker-) Genistae tinctoriae altera icon [763] Ackerbrem
1195   Genista tridentata subsp. tridentata (?)   Brem (Kleynen oft Leeghen) Genista humilis [763] Ackerbrem, Erdtpfriemen, Geneste (petit), Genista humilis
1196

Bladzijde 1196

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Retama sphaerocarpa (?)   Spartum (Groot Heesterachtigh) Spartum frutex maius [764]  
1197

Bladzijde 1197

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Retama sphaerocarpa var.   Spartum (Kleyn Heesterachtigh) Spartum frutex minus [764]  
1198

Bladzijde 1198

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Macrochloa tenacissima (?) gras, esparto- Spartum (Biesachtigh oft Cruydt-) Spartum herba [765]  
1198   Lygeum spartum   Spartum (Andere soorte van Biesachtigh oft Cruydt-) Sparti herbae alia species [765]  
1199 *

Bladzijde 1199

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ammophila arenaria helm Halm, Helm, Spartum (Biesachtigh) van de Noordsche Zee (Spartum Oceanicum)  
1199   Stipa pennata gras, veder- Spartum (Ghevedert Biesachtigh) van Oostenrijck (Spartum Austriacum pennatum)  
1199  

Myricaria germanica

tamarisk, Duitse

Tamarischboom (Ghemeyne oft Kleyne), [Tamarischboom (Wilde)] Tamarix [766] Birtzenbertz, Bruyere sauvage, Myrica humilis, Portz, Tamaris, Tamariscenholtz, Tamarischboom (cleyn), Tamariscus, Tamarix, Tamarix (petit)
1200

Bladzijde 1200

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tamarix gallica

tamarisk, Franse

Tamarischboom (Groote), [Tamarischboom (Tamme)]

Tamaricis ramulus cum floribus [766]

Tamarischboom (groot), Tamarix (grand)

1202

Bladzijde 1202

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Calluna vulgaris

struikhei

Heyde (Eerste oft Kleyne oft Ghemeyne)

Erica prior [767]

Bruyere, Erica, Erice, Heyde(n), Selago de Pline (?)

1202  

Erica cinerea

dophei, rode

Heyde (Tweede oft Groote)

Erica altera [767]

Bruyere (petite), Erica altera, Heyde (cleyn)

1202   Erica carnea (?)   Heyde (Derde) met smalle bladerkens Erica tertia [768]  
1204

Bladzijde 1204

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vaccinium myrtillus

bosbes, blauwe

Crakebesien (Swarte), Haverbesien, Postelbesien

Vaccinia nigra [768]

Bruchbeeren, Cousines, Cousines noires, Crabesien (swerte), Crakebesien, Drumpelbeeren, Haverbesien, Heydelbeeren, Myrtilli, Postelbesien, Vacinia, Vacinia nigra, Vacinium

1207

Bladzijde 1207

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vaccinium vitis-idaea

bosbes, rode

Crakebesien (Roode)

Vaccinia rubra [770]

Bruchbeeren, Cousines, Cousines rouges, Crabesien (roode), Crakebesien, Drumpelbeeren, Haverbesien, Heydelbeeren, Myrtilli, Postelbesien, Vacinia, Vacinia rubra, Vacinium

1207

*

Arctostaphylos uva-ursi

berendruif

Uva Ursi

(Uva ursi)

Buys (petit), Humibuxus

1207  

Oxycoccus palustris

veenbes, kleine

Veenbesien

Vaccinia palustria [770]

Cousines de marez, Samolus, Samolus Plinii, Vacinia palustris, Veenbesien, Veencoren

1208

Bladzijde 1208

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Halimione portulacoides melde, gewone zout- Porceleyne (Zee-) Portulaca marina [771] Halimus, Porceleyne (Zee-), Portulaca marina, Pourcelaine de mer, Pourpier marin
1210

Bladzijde 1210

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Myrtus communis

mirte

Myrtus (Kleyne oft Edele) met kleyne bladeren Myrtus prior [772] Myrte, Myrtilli, Myrtus
1210   Myrtus (?)   Myrtus (Groote oft Grove) met groote bladeren Myrtus altera [772]  
1211

Bladzijde 1211

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Myrtus (?)   Myrtus met middelbaere bladeren Myrtus tertia [773]  
1213

Bladzijde 1213

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Vitex agnus-castus

monnikenpeper

Abrahamsboom, Agnus castus, Cuyschboom, Cuyschlam, Schaepsmuyl, Wilge (Zee-)

Vitex [774]

Agnos, Agnus castus, Piper agreste, Salix amerina, Salix marina, Schafmulle, Vitex

1215

Bladzijde 1215

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ligustrum vulgare

liguster, wilde

Keelcruydt, Monthout, Rijnwilge

Phillyrea [775]

Beinholtzlin, Keelcruyt, Ligustrum de Pline, Mondthout, Mundholtz, Phillyrea, Reinweiden, Reynwilghen,Troesne

1217

Bladzijde 1217

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Phillyrea angustifolia (?)   Alcanna oft Alkanna, Cyprus (met smaller bladeren), Henne van de Arabers Cyprus [776]  
1217   Phillyrea latifolia (?)   Cyprus met breeder bladeren Cyprus latiore folio [776]  
1217   Lawsonia inermis (?)   Alcanna Arabum van Rauwolfius    
1218

Bladzijde 1218

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus padus vogelkers Voghelkersen Pseudoligustrum [770]  
1219

Bladzijde 1219

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Philadelphus coronarius jasmijn, boeren- Fluyteboom (Witte), Pijpboom (Witte), Syringa met witte bloemen Syringa [777]  
1220

Bladzijde 1220

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Jasminum sambac

jasmijn, Arabische

Syringa (Iasmin) van Arabien (Syringa Arabica)

Sambac(h), Zambach

1220   Syringa vulgaris sering, gewone Lillach, Syringa (Blauwe) Lillach [778]  
1221

Bladzijde 1221

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rhus coriaria

sumak

Smack, Sumach

Rhus coriaria [779]

Rhos, Rhus, Rhus coriaria, Rus obsoniorum, Smacke, Sumach

1222

Bladzijde 1222

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cotinus coggygria pruikenboom Coggygria, Verwloof(f) Cotinus coriaria [780]  
1223

Bladzijde 1223

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Myrica gale

gagel, wilde

Gagel Chamelaeagnus [780] Gagel, Myrtus Brabantica, Pseudomyrsine, Rhus sylvestris Plinii, Sumac sauvage de Pline
1224

Bladzijde 1224

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Viburnum lantana

sneeuwbal, wollige

Lantana, Viorne

Lantana [781]

Cissanthemon, Cissophilon, Cyclaminus altera, Lenen, Lynen, Viburnum, Viorge, Viorne, Vitalba, Waldreben

1225

Bladzijde 1225

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Buxus sempervirens

palmboompje

Bucksboom (Groote en Kleyne), Palmboom

Buxus [782]

Bucxboom, Buxbaum, Buxus, Buys, Palmboom

1226

Bladzijde 1226

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cornus sanguinea

kornoelje, rode

Cornoelie (Wilde)

Virga sanguinea [782]

Cornillier sauvage, Cornus foemina, Hartriegel, Opulus, Suin sauvage, Vlier (wilden)

1227

Bladzijde 1227

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Euonymus europaeus

kardinaalsmuts, wilde

Papenhout

Euonymus [783]

Bois à faire lardoires, Couillon de prestre, Euonymos Theophrasti, Fusain, Fusanum, Fusaria, Hanhoedlin, Papenhout, Spindelbaum

1228

Bladzijde 1228

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rhamnus frangula

sporkehout

Pijlhout, Sporckenhout

Frangula [784]

Alnus nigra quibusdam, Aulne noir, Faulbaum, Leuszbaum, Pylhout, Rhamnus (Tierce espece de), Sporckenhout

1229

Bladzijde 1229

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Colutea arborescens

blazenstruik, Europese

Linsen (Lombaertsche)

Colutea 784]

Baguenaudier, Colutea, Cytisus Latinorum, Linsen (Lombaertsche), Linsen (Welsch)

1230

Bladzijde 1230

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anagyris foetida

stinkboom

Anagyris

Anagyris [785]

Anagyris, Bois puant, Eghelo

1230  

Laburnum anagyroides

goudenregen

Eghelo, Laburnum Eghelo [785]

Laburnum

1231

Bladzijde 1231

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cercis siliquastrum judasboom, Europese Judasboom Arbor Iudae [786]  

1232

Bladzijde 1232

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ceratonia siliqua

Johannesbroodboom

Sint Jansbroodt

Ceratonia [787]

Carobe, Carrouge, Ceratonia, Siliqua, Siliqua dulcis, Sint Jansbroot, Sint Johansbrot, Xylocaracta

1233

Bladzijde 1233

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cassia fistula

goudenregen, Indische

Cassie

Cassia nigra [787]

Casse, Cassia fistula, Cassia nigra