Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 28, blz. 1235-1289 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Seste deel Inhoudende de beschrijvinghe van de Heesteren ende Boomen / Acht-en-twintighste Boeck Van de Boomen die vruchten draghen

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1236

Bladzijde 1236

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Malus sylvestris subsp. mitis appel, consumptie- Appelboom (vrucht: Tamme Appelen, op gheinte boomen ghewasschen) Malus (vrucht: Malum, Pomum) [789] Apffelbaum, Appelboom, Malum, Malus, Pommier, Pomum, Pomus
1236 *  

Malus sylvestris subsp. sylvestris

appel, wilde

Appelboom (vrucht: Wilde Appelen, op ongheinte boomen ghewasschen)

Malus silvestris (vrucht: Poma sylvestria) [790]

Apffelbaum, Appelboom, Malum, Malus, Pommier, Pomum, Pomus

1236 *   Malus pumila   Appelboom (Leeghe oft Neere) (vrucht: Paradijs Appelen, Sint Jans Appelen) Malus humilis (vrucht: Poma Paradisi, Poma Divi Ioannis) [790]  

1238

Bladzijde 1238

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Citrus medica

cederappel, cedraat, sukadecitroen

Citroen-Appelboom (vrucht: Citroenen)

Malus Medica (vrucht: Malum Medicum) [791]

Cedromelon, Citrinaten, Citroenen, Citrones, Citrons, Limones, Malus citria, Malus medica

1239

Bladzijde 1239

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Citrus limon

citroen

Limoen-Appelboom (vrucht: Limonen oft Limoenen)

Malus limonia (vrucht: Malum limonium) [791]

Citrium malum (des Italiens), Limoenen, Limones, Limons, Malum Limonium

1239

 

Citrus sinensis  (werd vroeger met Citrus aurantium als één soort opgevat)

sinaasappel, zoete

Aranieboom (vrucht: Aranieappelen)

Malus anarantia (vrucht: Malum anarantium) [792]

Anarantium malum, Arangie appelen, Arantium, Aureum malum, Malum Anarantium, Malum Hespericum, Narantzium, Narantzium malum, Nerantzium, Orenger, Pomerantsen, Pomme d'orenge

1239

 

Citrus aurantium (werd vroeger met Citrus sinensis  als één soort opgevat)

sinaasappel, bitter-

Aranieboom (vrucht: Aranieappelen)

Malus anarantia (vrucht: Malum anarantium) [792]

Anarantium malum, Arangie appelen, Arantium, Aureum malum, Malum Anarantium, Malum Hespericum, Narantzium, Narantzium malum, Nerantzium, Orenger, Pomerantsen, Pomme d'orenge

1240

Bladzijde 1240

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Citrus x limon (?)   Adams Appelboom (vrucht: Adamsappelen), Appelboom van Assyrien Malus Assyria (vrucht: Pomum Assyrium) [792]  
1243

Bladzijde 1243

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Punica granatum

granaatappel

Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Tamme oft Vruchtbaere) vrucht: Granaetappel)

Malus Punica (vrucht; Malum Punicum) [794]

Balaustium, Cytini, Granaetappel, Granatapffel, Granatum pomum, Grenadier, Malus punica, Malum granatum, Malicorium, Pomme de grenade, Pomum granatum, Sidium

1243   Punica granatum var. (?) granaatappel Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Wilde oft Onvruchtbaere) Malus Punica silvestris [794]  
1244 *

Bladzijde 1244

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Appelboom (Gulden) (vrucht: Gulden Appel) Malus aurea (vrucht: Malum aureum) [795]  
1245

Bladzijde 1245

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cydonia oblonga

kwee(peer)

Quee(appel)boom, Queepeerboom (vrucht: Queeappelen, Queeperen)

Malus cotonea (vrucht: Malum cotoneum) [795]

Citonium, Coignaciere, Coing, Coingnaciere, Coingnasse, Cotonea, Cytonium, Kuttenbaum, Kuttenopffel, Malus Cotonea, Poma cytonia, Pomme de coing, Poyre de coing, Pyra cytonia, Queappelboom, Queappelen, Quepeeren, Quittenbaum, Quittenopffel, Strutea mala, Struthia

1247

Bladzijde 1247

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus persica

perzik

Perseboom (vrucht: Persen)

Malus Persica (vrucht: Malum Persicum) [796]

Duracina, Duricina Persica, Malus Persica, Perseboom, Persen, Persicum, Pescher, Pesches, Pfersichbaum, Pfersing

1249

Bladzijde 1249

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus armeniaca

abrikoos

Perseboom (Vroeghe) (vrucht: Abricots, Avant-Persen, Vroeghe Persen)

Malus Armeniaca (vrucht: Mal;um Armeniacum) [797]

Abricoz, Avantperses, Mollelin, Molleten, Malus Armeniaca, Persekens (vroeghe), Praecocia, Praecoqua, Vroegheperseboom

1250

Bladzijde 1250

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus dulcis

amandel(boom) (zoete en bittere)

Amandelboom (vrucht: soete Amandelen, bittere Amandelen)

Amygdalus (vrucht: Amygdala dulcia, Amygdala amara) [798]

Amande, Amandier, Amandelboom, Amandele, Amygdala, Amygdalum, Amygdalus, Mandel, Mandelbaum

1252

Bladzijde 1252

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pyrus communis

peer, gekweekte

Peerboom (Tammen) (vrucht: Peere)

Pyrus urbana (vrucht: Pyrum) [800]

Byrbaum, Byren, Peerboom, Peeren, Pirus, Poyres, Poyrier, Pyra

1252 *

Pyrus pyraster

peer, wilde

Peerboom (Wilden)

Pyrus silvestris [799]

Poyres sauvages

1254

Bladzijde 1254

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Mespilus germanica

mispel

Mispelboom (Ghemeynen) (vrucht: Mispele) Mespilus (vrucht: Mespilum) [801] Epimelis, Mespilum, Mespilus, Mespilus altera, Mispelboom, Mispele, Neffie, Nefflier, Nespel, Nespelbaum, Potemispelen, Setanium, Sitanium

1254

 

Crataegus azarolus

azarool

Azaroolboom, Drijsteen, Mispelboom (Vremde) (vrucht: Azarolen, Mispelen met dry steenen)

Mespilus aronia [801]

Aronia, Azaroles, Azarolo, Mespilus Aronia, Tricoccos, Trigrania

1256

Bladzijde 1256

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cornus mas

kornoelje, gele

Cornoelieboom (vrucht: Cornoel(i)e)

Cornus (vrucht: Cornum) [802]

Cornelbaum, Cornillier domestique, Cornoillier domestique, Cornoelieboom, Cornoille, Cornus mas, Kurbeerbaum, Thierlinbaum

1257

Bladzijde 1257

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sorbus aucuparia

lijsterbes, wilde

Sorbenboom (Tammen) (vrucht: Sorben)

Sorbus (vrucht: Sorbum) [803]

Corme, Cormier, Sorbe, Sorben, Sorbenboom, Sorbier, Sorbus, Speierling, Sperwerbaum, Sporapffel

1257   Sorbus torminalis elsbes Sorbenboom (Wilden) Sorbus torminalis [803]  

1258

Bladzijde 1258

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Arbutus unedo

aardbeiboom

Arbutus

Arbutus (vrucht: Arbutum) [804]

Arboses, Arbosier, Arbouses, Arbutus, Memaecylon, Unedo

1260

Bladzijde 1260

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus domestica subsp. domestica

pruim

Pruymboom (vrucht: Blauwe oft Damast Pruymen, Peersche oft Spaensche pruymen)

Prunus (vrucht: Pruna Damascena, Pruna Hispanica) [805]

Blauw Spilling, Brabyla, Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna Damascena, Pruna Hispanica, Prune, Prune de Damas, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme, Pruymen van Damasch, Quetschen

1261 *

Bladzijde 1261

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus domestica (hybriden)

pruim

Pruymboom (vrucht:  Palloken (kleine var.), Rospruymen (rood),

Prunus (vrucht: Pruna asinina) [805]

Davoines, Herbstpflaumen, Palloken, Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna asinina, Prune, Prune de cheval, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme, Rospruymen, Roszpflaumen

1261 *

Prunus ceracifera

kerspruim (myrobalaanpruim)

Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen )

(Prunus myrobalanus cognominata) (vrucht: Pruna cereola) [805]

Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna Cerea, Pruna Cereola, Prune, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme

1262

*

Bladzijde 1262

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cordia myxa

(pruimensoort)

Sebesten

Myxa [806]

Myxa, Myxaria, Sebestae, Sebesten, Sebestes

1262  

Ziziphus ziziphus

dadel, Chinese

Jujuben (Ghemeyne oft Roode)

Zizyphus [807]

Brustbeerlin, Iuiubae, Iuiuben, Iuiubes, Iuiube rouge, Serica, Zizipha, Ziziphus

1263

Bladzijde 1263

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ziziphus mauretanica

dadel, Indische

Jujuben (Witte)

Zizyphus Capadocia [807]

Brustbeerlin, Iuiubae, Iuiuben, Iuiubes, Iuiube blanche, Serica, Zizipha, Ziziphus

1264

Bladzijde 1264

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus cerasus

kers, zure

Kriecke(n)boom (Eerste oft Wilde), Kriecke(n)laer (Wilde) (vrucht: kleyne, vroeghe oft wilde Kersen)

Cerasus (vrucht: Cerasa parva) [808]

Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Crieckelaer, Gryotes, Gryotier, Guignes,  Guignier, Guines, Guinier, Iovis flamma, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kirschen, Kirschenbaum

1265 *

Bladzijde 1265

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus avium

kers, zoete

Kriecke(n)boom (Tweede oft Tamme) (vrucht: Spaensche Kersen)

Cerasus (vrucht: Cerasa Lusitana?) [808]

Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Crieckelaer, Guignes, Guignier, Guines, Guinier, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kirschen, Kirschenbaum

1265 * Prunus (hybride)   Kriecke(n)boom (Derde), Krieckenboomken (vrucht: Kersen, Kriecken) Cerasus (vrucht: Cerasa duracina) [808]  
1265  

Prunus fruticosa (?)

kers, dwerg-

Kriecke(n)boom (Vierde oft Leeghen), Krieckeleer (Leeghe oft Neere), Krieckenboom Naenken (vrucht: Naenkens-Kersen)

Chamaecerasus [808]

Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Cerisier d'Espaigne, Chamaecerasus, Crieckelaer, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kerselaer (Spaensche), Kirschen, Kirschenbaum

1265 * (?)   Kriecke(n)boom (Vijfde), Kriecken met trossen Cerasium racemosum [808]  
1267

Bladzijde 1267

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Morus nigra

moerbei, zwarte

Moerbesieboom (Swarten) (vrucht: Swarte Moerbesie) Morus (vrucht; Morum) [810] Maulbeerbaum, Maulbeeren, Meures, Meurier, Moerbesieboom, Moerbesien, Morus, Morus Celsi
1268

Bladzijde 1268

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Morus alba moerbei, witte Moerbesieboom (Witten) (vrucht: Witte Moerbesie) Morus candida [810]  
1269

Bladzijde 1269

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ficus sycomorus

vijgenboom (wilde of Egyptische)

Vijghboom van Egypten (vrucht: Moerbesie van Egypten, Vijghe van Egypten, Vijghe van Pharao)

Sycomorus [811]

Sycomore, Sycomorus

1271

Bladzijde 1271

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ficus carica

vijgenboom (gewone)

Vijghboom (Ghemeynen) (vrucht: Vijghe)

Ficus (vrucht: Ficus) [812]

Carica (gedroogde Vijg in het Latijn), Carice (de Syrische Vijg in het Grieks), Feigen, Feigenbaum, Ficus, Ficus sativa, Figue, Figuier, Grossus, Vyghe, Vyghenboom

1271   Ficus carica var. humilis (?)   Vijghboom (Kleynen oft Leeghen) Ficus pumila [812]  
1272 *

Bladzijde 1272

Ficus carica var. sylvestris

vijgenboom

Vijghboom (Wilden)

Ficus silvestris [812]

Caprificus, Erineus, Ficus sylvestris, Figuier sauvage, Grossus

1274

Bladzijde 1274

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Opuntia ficus-indica

vijg, Barbarijse (woestijnvijg)

Vijgheboom (Indiaenschen) (vrucht: Indiaensche Vijghe) Ficus Indica [813] Carduus indicus, Euphorbium de Iean Leon, Ficus Indica, Figuier d'Inde

1275

Bladzijde 1275

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Castanea sativa

kastanje, tamme

Castanieboom (Ghemeynen) (vrucht: Castanien)

Castanea (vrucht: Castanea, Iovis glans) [814]

Castanea, Castanie, Castanieboom, Chastaigne, Chastaignier, Glans sardiana, Iovis glans, Kastanibaum, Kesten, Kestenbaum, Nux castanea, Sardiana glans

1276

Bladzijde 1276

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Aesculus hippocastanum paardenkastanje, witte Castanieboom (Vremde), Castanie (Peerden- oft Ros-) Castanea equina [814]  
1277

Bladzijde 1277

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Juglans regia

okkernoot

Nooteboom, Nootelaer, Okernotenboom (vrucht: Okernoten, Walsche noten) Nux iuglans (vrucht: Nux, Nux Iuglans, Nux regia) [816]

Baumnusz, Gauguier, Iuli nucum, Noix, Noteboom, Noyer, Nuszbaum, Nux, Nux iuglans, Nux Persica, Nux regia, Okernoten, Welschnusz

1279

Bladzijde 1279

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Corylus avellana

hazelaar, gewone

Haselaer (vrucht: Haselnoten)

Nux avellana sive Corylus (vrucht: Nux avellana, Nux Pontica) [816]

Avelaines, Corylus, Corylus hortensis, Haselaer, Haselnote, Haselnusz, Haselnuszbaum, Haselstrauch, Noisetier domestique et sauvage, Noisettes, Noysille, Noisille, Nux avellana, Nux heracleotica, Nux Pontica, Nux praenestina, Rhurnusz, Rotnusz

1281

Bladzijde 1281

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pistacia vera

pistache, echte

Fisticenboom(ken) (vrucht: Fisticen, Pistacien)

Pistaciorum arbustum (vrucht: Pistacium) [817]

Arbor Pistaciorum, Fisticen, Fistici, Pistaces, Pistacia, Pistacier

1282

Bladzijde 1282

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Staphylea pinnata

pimpernoot

Pimpernotenboom (vrucht: Pimpernoten, Sint Anteunis Nootkens)

Nux vesicaria [818]

Anthuenis nootkens (Sint), Noisettes de Saint Antoine, Nux Vesicaria, Pimpernoten, Pimpernusz, Pistacium germanicum, Sint Anthuenis nootkens, Staphylodendron Plinii

1283

Bladzijde 1283

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Phoenix dactylifera

palm, dadel-

Dadelboom (vrucht: Dadelen) Palma (vrucht: Palmula) [819] Dactelen, Dactes, Dactier, Dactylus, Dadelboom, Dadelen, Daden, Palma, Palmier, Palmula, Phoenicobalanos, Phoenix
1286

Bladzijde 1286

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chamaerops humilis palm, dwerg- Dadelboom (Leeghen) Chamaerrhiphes [820]  
1287

Bladzijde 1287

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Olea europaea subsp. europaea

olijf(boom)

Olijfboom (Tammen) (vrucht: Olijven) Olea (vrucht: Oliva) [821] Colymbadae, Colymbades, Oelbaum, Olea sativa, Olijfboom, Oliva, Olivebaum, Olivier domestique
1288

Bladzijde 1288

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Olea europaea subsp. sylvestris

olijf(boom) Olijfboom (Wilden) Olea silvestris [821] Olea Aethiopica, Olea sylvestris, Oleaster, Olivier sauvage