Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 29, blz. 1290-1326 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Seste deel Inhoudende de beschrijvinghe van de Heesteren ende Boomen / Neghen-en-twintighste Boeck Van de Wilde Boomen

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1290

Bladzijde 1290

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Quercus robur

eik, zomer-

Eycke (Wilde), Eyckenboom (vrucht: Eeckel, Eyckel)
 

Quercus (vrucht: Glans) [823]

Calices glandium, Chesne, Cupulae glandium, Eichbaum, Eichopffel, Eyckenappel, Eyckenboom, Galla, Galnoten, Galopffel, Gland, Glans, Noix galle, Quercus

1291

Bladzijde 1291

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Quercus pubescens (?) eik, donzige Eycke (Tamme oft Ghemeyne), Eyckenboom (Leeghen)
 
Quercus humilis [823]  
1292

Bladzijde 1292

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

(Quercus sp.) eik Galnote (Groote) Galla maior [825]  
1293

Bladzijde 1293

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

(Quercus sp.) eik Galnote (Kleyne) Galla minor [825]  
1293 * (Quercus sp.) eik Eyckenappel (balleken dat op het Eyckenloof groeyt) Pilula Quercus [825]  
1294

Bladzijde 1294

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Viscum album

maretak

Marentacken

Viscum [826]

Eichenmistel, Guy, Marentacken, Mistel, Viscum, Viscus quercinus

1296

Bladzijde 1296

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Quercus coccifera   Ilex (Kleynen), Scharlaken bezieboom (vrucht: Scharlaken Greynen oft Bezien) Ilex minor coccigera [827]  
1298

Bladzijde 1298

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Quercus ilex eik, steen- Ilex (Grooten) Ilex maior glandifera [829]  
1299

Bladzijde 1299

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Quercus suber eik, kurk- Korckboom (schors: Korck, Vlothout) Phellos sive Suber [830]  
1300 *

Bladzijde 1300

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Phellodrys uyt Theophrastus Phellodrys [830]  
1301

Bladzijde 1301

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Quercus ithaburensis subsp. macrolepis   Cerris met de groote Eeckel Aegilops sive Cerris maiore glande [831]  
1301   Quercus cerris eik, mos- Cerris met de kleyne Eeckel Aegilops minore glande [831]  
1302 *

Bladzijde 1302

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Esculus, Platyphyllos uyt Plinius Latifolia sive Aesculus [831]  
1302 * niet herkend   Haliphloeos, Salsicortex uyt Plinius ende Theophrastus Haliphloeos sive Salsicortex [832]  
1303

Bladzijde 1303

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Fagus sylvatica

beuk

Buecke, Bueckenboom (vrucht: Beuckennootkens)

Fagus (vrucht: Fagi nuces) [832]

Buchbaum, Buche, Bueckenboom, Bueckennootkens, Fagus, Faine, Fau, Fouteau, Nuces fagi

1304

*

Bladzijde 1304

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend

 

Buecke (Steen- oft Haghen-), Bueckenboom (Hanen-)

Ostrya, (Fagus sepium) [832]

Bucheschern, Colytea, Hanbuchen, Herenteer, Herseleer, Orme sauvage, Ulmus sylvestris (Plinius)

1304  

Fraxinus excelsior

es, gewone

Esschen(boom) (vrucht: Mussentonghe, Voghelstonghe)

Fraxinus (vrucht: Lingua passerina, Lingua avis) [833]

Eschernbaum, Eschernholtz, Esschen, Esschenboom, Fraxinus, Fresne, Lingua avis, Lingua passerina, Steyneschern

1306

Bladzijde 1306

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Fraxinus ornus

es, pluim- (bloemes)

Esschen (Haver-), Quaelboom, Qualster

Ornus [834]

Fraxinea arbor, Fraxinus bubula, Fraxinus sylvestris, Fresne sauvage, Haveresschen, Malbaum, Malbaum (grosser), Ornus, Qualster, Sorbus aucuparia

1307

Bladzijde 1307

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Populus alba

abeel, witte

Abeelboom, Populier (Witte)

Populus alba [835]

Abeelboom, Aubeau, Farfarus, Pappelbaum, Peuplier blanc, Populus alba, Weiszalberbaum, Weiszpopelweyden

1307  

Populus nigra

populier, zwarte

Popelaer, Populier (Ghemeyne oft Swarte)

Populus nigra [836]

Aspen, Peuplier, Popelaere, Popelweiden, Populier, Populus nigra

1308

Bladzijde 1308

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Populus tremula

populier, ratel-

Ratelaer, Rateleer

Populus Lybica [836]

Populus Libyca (Plinius), Rateleer, Tremble

1309

Bladzijde 1309

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ulmus minor

iep, gladde

Olmboom

Ulmus [837]

Gomme d'orme, Gummi ulmi, Lindbast, Olmboom, Olmenbaum, Orme, Orme d'Italie, Rustbaum, Rustholtz, Samera, Ulmus, Ulmus nostras (Columella), Ulmus palustris (Plinius), Ulmus vernacula (Columella), Yffenholtz

1309 *

Ulmus glabra

iep, ruwe (bergiep)

Heerenteer, Herseleer, Olm (Bergh-)

Montiulmus (Gaza) [837]

Atinia, Gomme d'orme, Gummi ulmi, Lindbast, Montiulmus, Olmboom, Olmenbaum, Orme, Rustbaum, Rustholtz, Samera, Ulmus, Ulmus gallica, Yffenholtz

1311

Bladzijde 1311

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tilia cordata

linde, winter-

Linde, Lindenboom Manneken

Tilia mas [838]

Hestre, Linde, Lindeboom, Linden, Lindenbaum, Tilia, Tilia mas, Tillet, Tilleu, Tilleu masle, Ypelijne

1311  

Tilia platyphyllos

linde, zomer-

Linde, Lindenboom (Ghemeynen), Lindenboom Wijfken

Tilia femina [838]

Linde, Lindeboom, Linden, Lindenbaum, Tilia, Tilia foemina, Tillet, Tilleu, Tilleu femelle

1312

Bladzijde 1312

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Alnus glutinosa

els, zwarte

Elsen, Elsenboom

Alnus [839]

Alnus, Aulne, Ellernbaum, Elsenboom, Erlenbaum

1313

Bladzijde 1313

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Betula pubescens

berk, zachte

Berckenboom

Betula [839]

Berckenboom, Betula, Birckenbaum, Bouleau

1314

Bladzijde 1314

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Acer pseudoplatanus

esdoorn, gewone

Acer (Grooten)

Acer maior [840]

Aceris species folio maiori, Ahorne, Carpinus, Erable (Espece d'Erable), Plane, Waldeschern

1315

Bladzijde 1315

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Acer campestre

esdoorn, veld- (Spaanse aak)

Acer (Kleynen), Booghhout

Acer minor [840]

Acer, Acer campestris, Aceris species, Booghout, Erable, Gallica (Acer gallica), Maszholder, Vlierhout

1315   Carpinus betulus beuk, haag- Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout Carpinus [841]  
1316

Bladzijde 1316

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Platanus orientalis

plataan, Oosterse

Platanus

Platanus [842]

Plane, Platanus

1318

Bladzijde 1318

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Salix alba

wilg, schiet-

Wilghenboom (Groote)

Salix perticalis [843]

Frugiperda, Itea olesicarpos, Salix, Salix candida, Salix Graeca, Salix perticalis, Saulx, Saulx blanche, Weiden (weisz), Weydenbaum, Wilgheboom, Wilghen (witte)

1318 *

Salix viminalis

wilg, kat-

Wijmen

Salix minor [843]

Amerina salix, Oziere, Sabina salix (Columella), Salix pumila, Salix viminalis, Weiden (klein), Wymen

1319 *

Bladzijde 1319

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Salix alba 'Vitellina'

wilg, bind-

Wilghe (Bind-)

Salix vitellina [843]

Frugiperda, Itea olesicarpos, Salix, Salix amerina, Salix perticalis, Salix vitellina, Saulx, Saulx blanche, Weiden (weisz), Weydenbaum, Wilgheboom, Wilghen (witte)

1319 *

Salix purpurea

wilg, bittere

Wilghe (Swarte)

Salix nigra [843]

Frugiperda, Itea olesicarpos, Salix, Salix gallica, Salix nigra, Salix purpurea, Salix perticalis, Saulx, Saulx noire, Weiden (rot), Weydenbaum, Wilgheboom, Wilghen (roode)

1320

Bladzijde 1320

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Salix repens subsp. repens (?) wilg, kruip- Wilghe (Leeghe oft Neere) met breede bladeren Salix pumila prior [843]  
1320   Salix repens subsp. angustifolia wilg, kruip- Wilghe (Leeghe oft Neere) met smalle bladeren Salix pumila altera [844]  
1321

Bladzijde 1321

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Sambucus nigra

vlier, gewone

Vlier (Eerste oft Ghemeynen)

Sambucus [845]

Holder, Sambucus, Sus, Suyn, Suyn vulgaire, Vlier

1321 * niet herkend   Vlier (Tweede) met geelachtighe bezien Sambucus cuiusdam baccae albidae [844]  
1321   Sambucus nigra var. laciniata vlier, peterselie- Vlier (Derde) met ghehackelde bladeren Sambucus lacinioso folio [845]  
1321 *

Sambucus racemosa

vlier, tros-

Vlier (Vierde oft Wilden)

Sambucus silvestris [845]

Holder (Waldt-), Sambucus cervinus, Sambucus sylvestris, Suyn sauvage, Vlier (wilde)

1323

Bladzijde 1323

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Viburnum opulus

roos, Gelderse

Swelcken, Swelckenhout, Vlier (Water-) met platte kranssen, Watervlier Wijfken

Sambucus palustris [846]

Bacholder, Obiere, Opiere, Sambucus aquatica, Sambucus palustris recentioribus, Schwelder, Suyn aquatique, Suyn de marés, Swelcken, Swelckenhout, Syngruen

1323   Viburnum opulus 'Roseum' sneeuwbal, gewone Vlier (Water-) met bolsghewijse tros, Watervlier Manneken (Sambucus aquatica rosea) [846]  

1324

Bladzijde 1324

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Celtis australis

netelboom, Oosterse

Lotusboom

Lotus [847]

Celtis, Lotus, Micocoule, Micocoulier

1326

Bladzijde 1326

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Melia azedarach kralenboom (Chinese bes) Azedarach Azedarach [848]