Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 30, blz. 1327-1362 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Seste deel Inhoudende de beschrijvinghe van de Heesteren ende Boomen / Dertighste Boeck Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

1328

Bladzijde 1328

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Laurus nobilis

laurier

Laurusboom (vrucht: Bakeleers)

Laurus (vrucht: Lauri baccae) [849]

Bakeleers, Bayes de Laurier, Daphne, Lauri baccae, Laurier, Laurus, Laurusboom, Lorbeerbaum, Lorbeeren

1329

Bladzijde 1329

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Viburnum tinus   Laurusboom (Wilden) Tinus sive Laurus silvestris [850]  
1330

Bladzijde 1330

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Prunus laurocerasus laurierkers Laurocerasus (Laurocerasus)  
1331

Bladzijde 1331

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Nerium oleander

oleander

Oleander(boom) Rhododendrum [851] Arbre rosier, Laurus rosea, Neris, Nerium, Oleander, Oleanderboom, Rosage, Rosagine, Rosea arbor
1332

Bladzijde 1332

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Juniperus communis

jeneverbes

Dam, Dambesieboom, Genever (Ghemeyne oft Kleyne), Geneverboom, Ienever, Imbeer (vrucht: Geneverbezien; hars: Genevertraen) Iuniperus (vrucht: Baccae Iuniperi; hars: Lacryma Iuniperi, Vernix) [852]

Bacca iuniperi, Bayes de genévre, Genever, Genévre, Grains de Genévre, Grana iuniperi, Ienevre, Iuniperus, Kromerbeeren, Vernix, Wechholder, Wechholterbaum, Wechholterbeeren

1332 * (?)   Genever (Groote), Geneverboom (Cupressus silvestris)  
1333 *

Bladzijde 1333

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Juniperus communis subsp. alpina

jeneverbes (dwergvorm)

Genever (Kleyne) Iuniperus minor [852]

Genever (cleyn), Ienevre vulgaire (petit), Iuniperus minor

1335

Bladzijde 1335

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Juniperus oxycedrus

jeneverbes, ceder-

Cederboom (Eersten Kleynen oft Scherpen)

Oxycedrus [853]

Acuta Cedrus, Cedre piquant (petit), Cedre (premier petit), Cedrula, Cedrus (Acuta Cedrus), Cedrus phoenicia, Oxycedrus

1335  

Juniperus phoenicea

jeneverbes, Fenicische

Cederboom (Tweeden Kleynen) van Lycien (hars: Vernis) Oxycedrus Lycia (hars: Vernix) [853]

Cedre (second petit), Cedrus Lycia, Gummi iuniperi, Morvenic, Morveninc, Sandarax des Arabes, Vernix

1337

Bladzijde 1337

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

jeneverbes, Sabijnse

Savelboom (Eersten, kleyne) (Savelboom Sabina [854]

Sabina, Savelboom, Savimera, Savina, Savinier, Sevenbaum

1337  

Juniperus sabina

jeneverbes, Sabijnse

Savelboom (Tweeden, groote) Sabina altera [855]

Bruta, Bruthes, Cupressus cretica, Sabina altera, Thuïa, Thuïum, Thyia, Thyium

1338

Bladzijde 1338

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

(?)   Savelboom (Tweeden, ander ghedaente)    

1339

Bladzijde 1339

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cupressus sempervirens

cipres, gewone

Cypres(se)boom

Cupressus [856]

Cupressus, Cypres, Cypressenbaum, Cypressenboom, Cypressus, Dollopffel, Galbuli, Nuces Cupressi, Pilulae Cupressi

1341 *

Bladzijde 1341

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Cypres (Wilden), Thya uyt Theophrastus (Cupressus silvestris)  
1342

Bladzijde 1342

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Thuja occidentalis levensboom, Westerse Boom des levens Arbor vitae [858]  
1343

Bladzijde 1343

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Taxus baccata

taxus

Booghehout, Ibenboom, Taxus, Yevenhout

Taxus [859]

Cactos, Ibenbaum, Ibenboom, If, Tamariscus, Taxus

1344

Bladzijde 1344

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pinus pinea

den, parasol-

Pijnappelboom, Pijnboom (Tamme) (vrucht: Pijnappelen, Pingels oft Pyngels)

Pinus (vrucht: Conus, Nux pinea) [860]

Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nuces pineae, Nux pinea, Pignons, Pin, Pinus, Pinus sativa, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

1345

Bladzijde 1345

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pinus sylvestris

den, grove

Herstboom, Pijnboom (Eersten Wilden oft  Eersten Wilden Bergh-) (vrucht: Wilde Pijnappelen)

Pinus silvestris sive Pinaster (vrucht: Conus) [860]

Aleve, Conus, Elve, Fichtenbaum, Forenholtz, Fuerenholtz, Hartzbaum, Kinholtz, Kyfferholtz, Nux pinea, Pin, Pin sauvage, Pinaster, Pinus, Pinus sylvester, Pinus Tarentina (Plinius), Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Pynboom (wilde), Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

1346

Bladzijde 1346

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pinus cembra

den, Alpen-
(arve)

Pijnboom (Tweeden Wilden oft Tweeden Wilden Bergh-)

Pinus silvestris altera [860]

Cembri, Cirmoli, Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pinus, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Suiffe (Belon), Teda, Zyrbel

1345 *

Pinus mugo

den, berg-

Pijnboom (Derden Wilden oft Derden Wilden Bergh-)

Pinis silvestris tertia [860]

Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Mughi, Nux pinea, Pin, Pinus, Pinus humilis, Pinus terrestris, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

1346  

Pinus pinaster

den, zee-

Pijnboom (Grooten Zee-)

Pinus maritima maior [861]

Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pin marin, Pinus, Pinus marina, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

1347

Bladzijde 1347

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pinus pinaster
(var.) (?)

den, zee-

Pijnboom (Kleynen Zee-)

Pinus maritima minor [861]

Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pinus, Pinus Idea, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

1349

Bladzijde 1349

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Picea abies

spar, fijn-

Denneboom (Rooden), Peckboom Picea [863] Dannebaum (rot), Denneboom (roode), Picea, Pitys, Resina picea, Resina pituitina, Rotthannen, Sapin rouge, Spagas (Plinius)
1350 *

Bladzijde 1350

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

(Picea, Pinus e.a.) hars (uit de schors)
1) zacht of vloeibaar
2) hard en droog
1) Herst (Morwen, Vochten oft Weecken Herst), Colophonie oft Grieksch Pek, Rijnsche Herst
2) Herst (Dorren, Drooghen oft Harden Herst)
1) Resina humida
2) Resina arida
 
1350 * (Picea, Pinus e.a.) hars (uit de vrucht)   Resina strobilina  
1352 *

Bladzijde 1352

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

(Picea, Pinus e.a.) teer (met warmte behandelde hars) 1) Peck (Morw)
2) Teer (Hard Peck, Steenpeck)
1) Pix liquida
2) Pix arida, Pix sicca
 

1353

Bladzijde 1353

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Abies alba

zilverspar, gewone

Denneboom (Eersten Witten oft Ghemeynen Witten), Mastboom

Abies [866]

Abiegna resina liquida, Abiegnum oleum, Abies, Dannenbaum (weisz), Denneboom (witte), Fusterna, Lachryma abiegna, Lachryma abietis, Mastboom, Oleosa resina, Resina abiegna, Sapin, Sapinus, Terebinthina Veneta, Terebinthine de Venise, Terebenthyn (Veneetsche), Thannen (weisz)

1354

Bladzijde 1354

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

(?)   Denneboom (Tweeden Witten)    

1355

Bladzijde 1355

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cedrus libani

ceder, Libanon-

Cederboom (Grooten)

Cedrus magna [867]

Cederboom, Cedre, Cedria, Cedrus conifera, Cedrus maior, Kitran, Liquor Cedrinus, Serbin

1356

Bladzijde 1356

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

(Cedrus libani)

(hars, aardpek, asfalt)

Ceder Herst, Ceder Peck, Cedrie

Resina cedrina, Cedria [867]

Mumia, Pissasphaltos
1357

Bladzijde 1357

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Larix decidua

larix, Europese

Lorckenboom

Larix [868]

Larga, Larix, Lerchenbaum, Lorckenboom, Resina laricea, Resina larigna, Terebinthina, Terebinthine vulgaire

1359

Bladzijde 1358

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pistacia terebinthus

terpentijnboom

Terbenthijnboom, Termenthijnboom (hars: Oprechte Termenthijn)

Terebinthus (hars: Gluten Albotin, Resina Terebinthina) [870]

Albotin, Gluten albotin, Granum viride, Resina Terebinthina, Terebinthe, Terebinthus, Terebinthynboom

1361

Bladzijde 1361

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pistacia lentiscus

mastixboom

Mastickboom (hars: Mastiche, Mastick, Mastix)

Lentiscus (hars: Mastix) [871]

Lentiscus, Lentisque, Mastiche, Mastix, Resina lentiscina