Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Leesmaar.nl
Bladeren in online
Cruijdeboeck (1554) met transcriptie
  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
  Registers Oude plantennamen
  Oude index oude namen
  Nieuw gemaakt register oude namen
Cruydt-Boeck (1644)
  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
  Registers Oude plantennamen
  Neder-Duytsche Naemen der Cruyden
  De oude plantennamen in dit boek
Artsenijgewassen (1796-1813)
  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Flora Batava (1800-1934)
Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen (Munting 1696)
Den herbarius in dyetsche (1484)
Moufe-schans (Hondius 1644)
Hortus Malabaricus/ Malabaarse Kruydhof (van Reede Tot Drakestein 1678-1703)

Hortus Cliffortianus (Linnaeus 1737) en Musa Cliffortiana (1736)

 
Meer gescande oude Nederlandse plantenboeken
Korte verklaring Middelnederlandse termen
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Project Dodoens
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Over ons / Vragen
     
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-02-2015

Enkele oude Nederlandse en
tientallen Nederlandstalige plantenboeken online

Deze boeken staan bij het Max Planck Institut für Züchtungsforschung, Kurt Stueber Gruppe op www.biolib.de online. De scans staan op de speciaal voor scans van oude boeken aangeschafte TeraByte server van het Max Planck Institut für Züchtungsforschung te Keulen. Deze server verzorgt ook, onder meer, de plantenillustraties voor Wikipedia in Duitsland. De contacten voor de Nederlandse en Nederlandstalige boeken zijn gelegd door het team van www.plantaardigheden.nl. Alle boeken op de website van Biolib zijn via internet volledig en gratis via een uitgekiende navigatie te lezen en onder een GNU licentie te verspreiden. In het kort gezegd: iedereen mag met al die boeken doen wat men nodig vindt, alleen even vertellen waar het vandaan komt. Die eer komt toe aan Kurt Stueber en zijn groep.
Een volledig overzicht van de door deze groep gescande boeken vindt u op http://biolib.de/

Van de boeken vindt u ook in de navigatiekolom links naar onze eigen uitgebreide navigatie.

De Nederlandse boeken van Linnaeus zijn in het Latijn, de overige boeken zijn in het Nederlands. Alleen de oudste boeken zijn in het fractuurschrift, de andere boeken zijn in een modernere leesbare letter.

Dit schreef Linnaeus in Nederland, het was de inventarisatie van de planten uit de gehele wereld in de toenmalige tuin van De Hartekamp te Bennebroek bij Haarlem. Dit was de tuin van de industrieel Teylinger, dezelfde die in Haarlem het eerste museum van Nederland oprichtte. Dit is na Dodoens de eerste bekende indeling van planten. De links in de navigatiekolom links, leiden naar onze eigen uitgebreide navigatie op onze eigen websites.

1736

Linnaeus, Musa Cliffortiana florens Hartecampi 1736 prope Harlemum (1736)

1738

Linnaeus, Hortus Cliffortianus (1737 op titelpagina, 1738 verschenen).
De beschrijving van deze gehele tuin

Nederlandstalige boeken met fraaie afbeeldingen in gedrukte kleuren

Al deze boeken zijn via deze links rechtstreeks te lezen op de server in Keulen. In volgorde van verschijningsjaar

1621

P.Hondius, Dapes inemptae, of de Moufe-schans
Het relaas van een Zeeuwse predikant over zijn tuin

1630

Anoniem, Bloemen en Cruydeboek : met getekende figuuren
Anoniem overgeschreven uit Dodoens met heel mooie kleurentekeningen

1670

J. van der Groen - 't Vermakelijck landt-leven 1670

met

    Lijst van Boomen, Bol-bloemen, Planten en Zaden
    Lijst van Boomen en Kruyden
    Register op den Naerstigen Byen-houder
1672

A.Munting, Waare oeffening der planten
Het eerste plantenboek speciaal voor studenten

1680

Petrus Nylandt, De Nederlandtse herbarius of kruydt-boeck

1682

Citricultura oft regeringhe der uythemische Boomen te weten Oranien, Citroenen, Limoenen, Granaten, Laurieren en andere

1696

A.Munting, Naauwkeurige beschrijving der Aardgewassen
Door Leiden uitgegeven ter herinnering aan deze hoogleraar

1698

S.Blankaart, Den Nederlandschen herbarius ofte kruid-boek

1712

Franciscus van Sterbeeck: Theatrum fungorum oft het tonneel der campernoelien
waer in vertoont wort de ghedaente, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught; mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden van alderhande fungien, vergadert ende beschreven door Franciscus van Sterbeeck (1712)

1760

David Meese, Flora Frisica of lyst der planten welke in de provintie Friesland in het wilde gevonden worden
De eerste inventarisatie van de planten in Friesland

Zorn Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver nederduitsche en latynsche beschryvingen.
Zeven delen met 600 prachtige kleurenafbeeldingen. Deze speciale serie verscheen rond een heftige periode in de vaderlandse geschiedenis. De uitgave van 1813 kende geen vervolg.

1796

Eerste deel - D.L.Oskamp met

1796

Tweede deel - M.Houttuyn

1796

Derde deel - J.C.Krauss

1800

Vierde deel - J.C.Krauss

1800

Vijfde deel - J.C.Krauss

1801

Zesde deel - J.C.Krauss

1813

Vervolg op de Afbeeldingen der artseny-gewassen Eerste deel - A.Ypey

Daarna

1840 J.J.Bruinsma, Flora Frisica, of naamlijst en kenmerken der zigtbaar-bloeijende planten van de Provincie Friesland
De tweede inventarisatie van de planten in Friesland

1800-1934 J.Kops, Flora Batava: of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen
Serie van 28 delen met zonder uitzondering prachtige kleurenplaten

Zie voor overige details onze website http://www.leeswerk.nl/

Naar het begin van deze pagina