Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Leesmaar.nl
Bladeren in online
 

Gescand in
Rijksmuseum biblotheek

Cruijdeboeck (1554) transcriptie

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 

Herkende planten met steeds meer foto's, informatie en verkrijgbaarheid

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 

Gescand in WUR bibliotheek

Cruydt-Boeck (1644)

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 
 

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen 1796-1813 in zeven delen

 
 

Alle andere in de WUR gescande boeken

Korte verklaring Middelnederlandse termen

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Leesmaar.nl
Bladeren in online
 

Gescand in
Rijksmuseum biblotheek

Cruijdeboeck (1554) transcriptie

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 

Herkende planten met steeds meer foto's, informatie en verkrijgbaarheid

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 

Gescand in WUR bibliotheek

Cruydt-Boeck (1644)

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 
 

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen 1796-1813 in zeven delen

 
 

Alle andere in de WUR gescande boeken

Korte verklaring Middelnederlandse termen

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel

Sitemap (Index) van Leesmaar.nl - bladeren in oude plantenboeken

Het mooiste online plantenboek ter wereld?

Het originele met de hand ingekleurde Cruijdeboeck uit 1554 op deze website nu voorzien van praktisch alle foto's van de herkende planten

 • Scans en transcriptie (tekst in moderne letter) naast elkaar
 • Met foto's van praktisch alle herkende bomen, struiken en kruiden
 • Zoek op de oude en moderne namen van de planten (zoek eens naar jujube, katoen of scharlei)
 • Zoek op oude termen en begrippen via het aparte zoekvenster
 • Oude en moderne namen bij elkaar in de kop van elk hoofdstuk
 • Moderne namen van de planten volgens Heukels' Flora van Nederland (23e druk, 2005)
 • Directe links naar het online Woordenboek der Nederlandsche Taal
 • Volledig klikbaar register
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z
 • Detailuitsneden beginpagina
 • Beknopte uitleg van oud-Nederlandse termen

1644 Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus): Cruydt-Boeck

De meest uitgebreide, laatste editie van het kruidenboek van het Cruydt-Boeck uit 1644

De originele boeken van Dodoens zijn te bekijken in de Rijksmuseum Bibliotheek, prentenkabinet en studiezaal Frans van Mierisstraat 92, Amsterdam. Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de bibliotheek, het prentenkabinet en de studiezaal is gratis. Identificatie is verplicht. Zie http://www.rijksmuseum.nl/wetenschap/studiezaal?lang=nl

2 Oude Nederlandse en 30 van de 44 Nederlandstalige plantenboeken

Nog 44 Nederlandstalige oude plantenboeken vanaf deze pagina rechtstreeks toegankelijk.
Bij ieder boek, mits het boek dit bevat, een Lijst van plantennamen.

Zie ook de

Gebruikt u Windows XP ServicePack 2, dan ziet u de meeste tekst op deze website in het lettertype Palatino Linotype. De teksten voor de navigatie staan in het lettertype Verdana.

^Naar het begin van deze pagina