Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Leesmaar.nl
Bladeren in online
Cruijdeboeck (1554) met transcriptie
  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
  Registers Oude plantennamen
  Oude index oude namen
  Nieuw gemaakt register oude namen
Cruydt-Boeck (1644)
  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
  Registers Oude plantennamen
  Neder-Duytsche Naemen der Cruyden
  De oude plantennamen in dit boek
Artsenijgewassen (1796-1813)
  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Flora Batava (1800-1934)
Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen (Munting 1696)
Den herbarius in dyetsche (1484)
Moufe-schans (Hondius 1644)
Hortus Malabaricus/ Malabaarse Kruydhof (van Reede Tot Drakestein 1678-1703)

Hortus Cliffortianus (Linnaeus 1737) en Musa Cliffortiana (1736)

 
Meer gescande oude Nederlandse plantenboeken
Korte verklaring Middelnederlandse termen
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Project Dodoens
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Over ons / Vragen
     
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-02-2015

Sitemap (Index) van Leesmaar.nl - bladeren in oude plantenboeken

Het mooiste online plantenboek ter wereld?

Het originele met de hand ingekleurde Cruijdeboeck uit 1554 op deze website nu voorzien van praktisch alle foto's van de herkende planten

 • Scans en transcriptie (tekst in moderne letter) naast elkaar
 • Met foto's van praktisch alle herkende bomen, struiken en kruiden
 • Zoek op de oude en moderne namen van de planten (zoek eens naar jujube, katoen of scharlei)
 • Zoek op oude termen en begrippen via het aparte zoekvenster
 • Oude en moderne namen bij elkaar in de kop van elk hoofdstuk
 • Moderne namen van de planten volgens Heukels' Flora van Nederland (23e druk, 2005)
 • Directe links naar het online Woordenboek der Nederlandsche Taal
 • Volledig klikbaar register
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z
 • Detailuitsneden beginpagina
 • Beknopte uitleg van oud-Nederlandse termen

1644 Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus): Cruydt-Boeck

De meest uitgebreide, laatste editie van het kruidenboek van het Cruydt-Boeck uit 1644

De originele boeken van Dodoens zijn te bekijken in de Rijksmuseum Bibliotheek, prentenkabinet en studiezaal Frans van Mierisstraat 92, Amsterdam. Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de bibliotheek, het prentenkabinet en de studiezaal is gratis. Identificatie is verplicht. Zie http://www.rijksmuseum.nl/wetenschap/studiezaal?lang=nl

2 Oude Nederlandse en 30 van de 44 Nederlandstalige plantenboeken

Nog 44 Nederlandstalige oude plantenboeken vanaf deze pagina rechtstreeks toegankelijk.
Bij ieder boek, mits het boek dit bevat, een Lijst van plantennamen.

Zie ook de

Gebruikt u Windows XP ServicePack 2, dan ziet u de meeste tekst op deze website in het lettertype Palatino Linotype. De teksten voor de navigatie staan in het lettertype Verdana.

^Naar het begin van deze pagina